โจเกรสชิพ หาได้จากที่ไหนบ้าง ?

โจเกรสชิพสามารถหาได้ ดังนี้

  1. Shop (ไอเทมมอล) : หมวดดิจิมอน
  2. NPC ดิจิทามะมอน : หมวดอุปกรณ์สวมใส่
    – อารีน่าวอชเชอร์ (สัปดาห์)
    – อารีน่าวอชเชอร์ (เดือน)
  3. ทำเควสโจเกรสประจำวันซ้ำ

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?