อันดับเทมเมอร์รายวัน – เบลเฟมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
วาวอ
Lv. 44 · Exp. 168008449
เบลเฟมอน
วีมมอน (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Top 2
Takanashi
Lv. 43 · Exp. 141619293
เบลเฟมอน
Masari (Lv. 65)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 3
งุ้งงิ้
Lv. 19 · Exp. 4663238
เบลเฟมอน
หมาป่า (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
firxt
Lv. 15 · Exp. 568178
เบลเฟมอน
ก็มาดิสส (Lv. 30)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Velzado
Lv. 8 · Exp. 260723
เบลเฟมอน
มังกรเพลิง (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2