อันดับเทมเมอร์รายเดือน – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
KuroolGrom
Lv. 85 · Exp. 338731608
ลิเวียมอน
Dดรุmon (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 9
Top 2
CHERTAMP
Lv. 84 · Exp. 374640383
ลิเวียมอน
JAEHYUN (Lv. 111)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
Top 3
SinWin0
Lv. 82 · Exp. 1428419216
ลิเวียมอน
DOM (Lv. 106)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 13
พระอรหันต์
Lv. 81 · Exp. 992759172
ลิเวียมอน
ตั้งยากจังวะ (Lv. 114)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Johansson
Lv. 81 · Exp. 22221159
ลิเวียมอน
TEN10 (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
Em
Lv. 78 · Exp. 1286789385
ลิเวียมอน
Impmon (Lv. 98)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 10
คาราสึเท็นงู
Lv. 76 · Exp. 1428793922
ลิเวียมอน
อชูรา (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 9
Socute1
Lv. 73 · Exp. 5015359
ลิเวียมอน
ทิพฟี่ม่อน (Lv. 107)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 9
MARKMEW
Lv. 73 · Exp. 154582870
ลิเวียมอน
พีโค (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
Ultraman.
Lv. 72 · Exp. 5935499
ลิเวียมอน
Zero (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
AOX
Lv. 71 · Exp. 769838492
ลิเวียมอน
GX (Lv. 107)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
นักรบพระเอกา
Lv. 71 · Exp. 805056975
ลิเวียมอน
HolyOFshielD (Lv. 104)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 10
หวังสีเจ่า
Lv. 70 · Exp. 246032080
ลิเวียมอน
agumon5 (Lv. 106)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
sodus_01
Lv. 70 · Exp. 706614361
ลิเวียมอน
saber (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 10
Lalarita
Lv. 69 · Exp. 1192403419
ลิเวียมอน
อากุนิมอน (Lv. 96)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
MintrZ่
Lv. 67 · Exp. 590907914
ลิเวียมอน
Jennis (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DoubleY
Lv. 67 · Exp. 997403427
ลิเวียมอน
VsupermonX (Lv. 93)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
HyojungZ
Lv. 67 · Exp. 61001089
ลิเวียมอน
Candyaa (Lv. 80)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
คนิ้ง
Lv. 66 · Exp. 726212157
ลิเวียมอน
กิลมอน (Lv. 91)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
อย่างว่าว
Lv. 65 · Exp. 213645135
ลิเวียมอน
บุญชัย (Lv. 97)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ชอบโดนเลีย
Lv. 65 · Exp. 268527352
ลิเวียมอน
อยากอมด้วย (Lv. 85)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
aminoo
Lv. 65 · Exp. 519399292
ลิเวียมอน
rady (Lv. 80)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Jhixus
Lv. 65 · Exp. 377977163
ลิเวียมอน
Dukemon (Lv. 74)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
CBUSC
Lv. 64 · Exp. 816256811
ลิเวียมอน
XV (Lv. 82)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
TPMON
Lv. 64 · Exp. 450367950
ลิเวียมอน
PURIKEHEEx2 (Lv. 80)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
MADARE
Lv. 64 · Exp. 721461085
ลิเวียมอน
ASU (Lv. 78)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
harrypotz
Lv. 63 · Exp. 447863440
ลิเวียมอน
beta (Lv. 76)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
TCD_CM
Lv. 63 · Exp. 195834716
ลิเวียมอน
CCD_CM (Lv. 75)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ExtremeGX
Lv. 63 · Exp. 702510560
ลิเวียมอน
HyperCannon (Lv. 73)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Zesdris
Lv. 62 · Exp. 448221281
ลิเวียมอน
นางโด (Lv. 88)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
NIKOLAI_0
Lv. 62 · Exp. 143562827
ลิเวียมอน
อ่าวโดเรม่อน (Lv. 69)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kaitoไกโตะ
Lv. 62 · Exp. 79685097
ลิเวียมอน
Vคุง (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
AzaceL.
Lv. 62 · Exp. 319943285
ลิเวียมอน
MeGaValas (Lv. 65)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
PekA1
Lv. 61 · Exp. 213208229
ลิเวียมอน
AMoN (Lv. 92)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 13
oคนข้างบ้านo
Lv. 61 · Exp. 267716208
ลิเวียมอน
ดีเคต (Lv. 86)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
oเดวิลoP
Lv. 61 · Exp. 533635151
ลิเวียมอน
oเบตามอนo (Lv. 65)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ToyaKT
Lv. 61 · Exp. 329614716
ลิเวียมอน
Magaramon (Lv. 63)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
POONNAWIT.
Lv. 61 · Exp. 258063301
ลิเวียมอน
XD (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
PURI_BANLANG
Lv. 60 · Exp. 300956499
ลิเวียมอน
CANGTAI (Lv. 95)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Inkino
Lv. 60 · Exp. 680293774
ลิเวียมอน
Zabijaka (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Furuku
Lv. 60 · Exp. 466686373
ลิเวียมอน
XVmon (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
SisterJude
Lv. 60 · Exp. 519666838
ลิเวียมอน
John (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Auluy
Lv. 60 · Exp. 490578989
ลิเวียมอน
AuC (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Hyojung
Lv. 60 · Exp. 391942288
ลิเวียมอน
Candy (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
HYOJUNGN
Lv. 60 · Exp. 269334152
ลิเวียมอน
CANDYC (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PooHDH
Lv. 60 · Exp. 307258117
ลิเวียมอน
game (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
M4I
Lv. 60 · Exp. 422878851
ลิเวียมอน
GU1LMON (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
nateekupp
Lv. 60 · Exp. 251832275
ลิเวียมอน
Kkookkook (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
XBeta192X
Lv. 60 · Exp. 308153848
ลิเวียมอน
XAguma192X (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
กล้วยใหญ่
Lv. 60 · Exp. 217284448
ลิเวียมอน
กุก๊กไก่ (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
AstaBC
Lv. 60 · Exp. 188540591
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 45)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
อิเสไค
Lv. 60 · Exp. 197978327
ลิเวียมอน
อิม์มอน (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
BrMania
Lv. 60 · Exp. 146992116
ลิเวียมอน
Beta (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Mixxmeww
Lv. 60 · Exp. 146809295
ลิเวียมอน
น้อนอาก (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Mistrix
Lv. 60 · Exp. 146583295
ลิเวียมอน
Betamon (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
RailKnight9
Lv. 60 · Exp. 146343826
ลิเวียมอน
กิลเตมารู (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
MikeKawaki
Lv. 60 · Exp. 41264677
ลิเวียมอน
Manny (Lv. 36)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Jhin
Lv. 60 · Exp. 12952055
ลิเวียมอน
Aizakka (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Angloas
Lv. 60 · Exp. 1071678
ลิเวียมอน
Groom (Lv. 33)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
nackkun
Lv. 60 · Exp. 16970034
ลิเวียมอน
งู๊ย (Lv. 33)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
zeenahee
Lv. 60 · Exp. 11574955
ลิเวียมอน
NAHEE (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
RAIGOMARU
Lv. 60 · Exp. 5259674
ลิเวียมอน
JIBITA0 (Lv. 23)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
RyzenTH
Lv. 60 · Exp. 3062497
ลิเวียมอน
BetaM (Lv. 18)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
AzaceL13
Lv. 60 · Exp. 2328467
ลิเวียมอน
Gevo (Lv. 18)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ICAMPIONEI
Lv. 60 · Exp. 2044112
ลิเวียมอน
พิโค (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ฟอร์ลอร์น
Lv. 60 · Exp. 1910425
ลิเวียมอน
Fallen (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
carezaa1156
Lv. 60 · Exp. 1302465
ลิเวียมอน
COM (Lv. 15)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
HyoJUNGS
Lv. 60 · Exp. 1350147
ลิเวียมอน
CANDYZ (Lv. 15)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ต้นท่อม
Lv. 60 · Exp. 150368
ลิเวียมอน
นํ้าแร็ก (Lv. 14)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Oasiss
Lv. 60 · Exp. 783648
ลิเวียมอน
Wonderwalll (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Feris
Lv. 60 · Exp. 753809
ลิเวียมอน
Feris (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Parsarist
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Zuse (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ตู่คุง
Lv. 60 · Exp. 179052
ลิเวียมอน
ป้อมคุง (Lv. 8)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Hayakaru
Lv. 60 · Exp. 80968
ลิเวียมอน
Arkmon (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ซากาโมโตะ
Lv. 60 · Exp. 16119
ลิเวียมอน
นกกระจอก (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
OutLander
Lv. 60 · Exp. 28350
ลิเวียมอน
Lalamon (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Rikoz
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Nop (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ereal
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Rea (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
P+
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
E1 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Guttiferae
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Bixaceae
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BeatriceRose
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MirandaRose
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PCRed
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PCBlue
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PCGold
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PCPink
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
GSB51
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SVR43
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ZXM82
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Persian
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ScottishFold
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Siamese
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KhaoManee
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
กก
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
กก (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PitbullEX
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PomeranianEX
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
GreyhoundEX
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
CorgiEX
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Freelance
Lv. 60 · Exp. 0
ลิเวียมอน
xx (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2