อันดับเทมเมอร์รายเดือน – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
อีหยังว่ะ
Lv. 117 · Exp. 13225146215
ลิเวียมอน
EquixnoxR (Lv. 108)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 12
Top 2
Teiner1
Lv. 114 · Exp. 4953841823
ลิเวียมอน
GabumonX (Lv. 120)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 12
Top 3
ทองไทย
Lv. 112 · Exp. 5733882092
ลิเวียมอน
ภวังค์จิต (Lv. 117)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 11
Yumizuki
Lv. 108 · Exp. 2907675125
ลิเวียมอน
CrimsonMark (Lv. 115)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 11
Escanors
Lv. 105 · Exp. 4366661626
ลิเวียมอน
EXV (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
pixvan
Lv. 105 · Exp. 4397878482
ลิเวียมอน
อากุมอน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 9
SuperMes
Lv. 93 · Exp. 392178756
ลิเวียมอน
XVMON (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 11
MimiTio_
Lv. 91 · Exp. 9051100
ลิเวียมอน
Gilpop (Lv. 116)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Sensesz
Lv. 91 · Exp. 1091816985
ลิเวียมอน
D1 (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
ถอดรองเท้า
Lv. 82 · Exp. 435360983
ลิเวียมอน
IMPXYZ (Lv. 108)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
TarLL
Lv. 80 · Exp. 33143925
ลิเวียมอน
HackmonX (Lv. 110)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Titanic2
Lv. 78 · Exp. 477694487
ลิเวียมอน
Titanic3 (Lv. 106)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 9
อิคุุุโตะ
Lv. 74 · Exp. 650909932
ลิเวียมอน
Alone (Lv. 110)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
MASURI
Lv. 72 · Exp. 305112973
ลิเวียมอน
KIBSOA (Lv. 104)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ฉัน.
Lv. 70 · Exp. 1234905782
ลิเวียมอน
KO (Lv. 106)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
บักโอมครับ
Lv. 70 · Exp. 111782770
ลิเวียมอน
AGUMON (Lv. 103)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
KapowKaiDown
Lv. 70 · Exp. 2406635
ลิเวียมอน
no.1 (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ChenTarMing
Lv. 70 · Exp. 5832347
ลิเวียมอน
Kawaru (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Teiner
Lv. 69 · Exp. 65441806
ลิเวียมอน
Hackmon (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Astal2oth
Lv. 67 · Exp. 50636070
ลิเวียมอน
Bet4 (Lv. 95)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
WILDCARD
Lv. 65 · Exp. 858356172
ลิเวียมอน
AUNTECH (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Chanonn
Lv. 62 · Exp. 350789869
ลิเวียมอน
Khalaaa (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
gta5556
Lv. 61 · Exp. 441220205
ลิเวียมอน
รดา (Lv. 97)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Spacexz
Lv. 61 · Exp. 543359808
ลิเวียมอน
JesMon (Lv. 95)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
AnosGx
Lv. 60 · Exp. 770355491
ลิเวียมอน
อากุม่อน (Lv. 96)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
UltraX
Lv. 60 · Exp. 128722126
ลิเวียมอน
Ooพี่แบงค์oO (Lv. 96)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Sensess
Lv. 57 · Exp. 608578159
ลิเวียมอน
D1 (Lv. 93)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
zl3aclz
Lv. 57 · Exp. 552718416
ลิเวียมอน
vanom (Lv. 89)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
KIMCy4
Lv. 56 · Exp. 417929609
ลิเวียมอน
งื้O (Lv. 92)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
JAO
Lv. 55 · Exp. 54314595
ลิเวียมอน
ONI (Lv. 84)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
K_INGKUB
Lv. 53 · Exp. 9399110
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 83)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Sebastian.
Lv. 48 · Exp. 81072679
ลิเวียมอน
Junior (Lv. 74)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Rineryi
Lv. 48 · Exp. 792968
ลิเวียมอน
LALA (Lv. 74)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Seraphz
Lv. 48 · Exp. 160622368
ลิเวียมอน
Lemiel (Lv. 64)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
AVนะ
Lv. 47 · Exp. 169786090
ลิเวียมอน
3นะ (Lv. 72)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
นายน่ารัก
Lv. 47 · Exp. 110051727
ลิเวียมอน
EXVEEMON (Lv. 71)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Megiddo
Lv. 45 · Exp. 213664784
ลิเวียมอน
Lovely (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
oEVOLUTIONo
Lv. 45 · Exp. 90633767
ลิเวียมอน
oASTROo (Lv. 60)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kudoka
Lv. 45 · Exp. 59651302
ลิเวียมอน
กิลมอน (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
AAGuideAA
Lv. 43 · Exp. 46549822
ลิเวียมอน
กิลมอน (Lv. 65)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kombangwa
Lv. 43 · Exp. 6000184
ลิเวียมอน
Gaomon (Lv. 64)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SanMiguel
Lv. 42 · Exp. 102527374
ลิเวียมอน
SAN (Lv. 63)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ฟิวHunter
Lv. 42 · Exp. 106671679
ลิเวียมอน
Omegamon (Lv. 62)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
น้อนแกะ
Lv. 41 · Exp. 61639681
ลิเวียมอน
น้อนโฮ่ง (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DREAMSERVO
Lv. 40 · Exp. 40229737
ลิเวียมอน
GG_XD (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ZenMee
Lv. 40 · Exp. 3632997
ลิเวียมอน
HX (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
11041
Lv. 40 · Exp. 105203163
ลิเวียมอน
11040 (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
pixvon
Lv. 39 · Exp. 53984341
ลิเวียมอน
กาโอมอน (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
PATYO4566
Lv. 38 · Exp. 21202704
ลิเวียมอน
ZEED101 (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
kayduay
Lv. 38 · Exp. 2970677
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MaonoiZ
Lv. 36 · Exp. 75358693
ลิเวียมอน
NinnoiZ (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
MaDaee..
Lv. 36 · Exp. 61311380
ลิเวียมอน
Paidee.. (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ChenTarMing2
Lv. 36 · Exp. 43032179
ลิเวียมอน
Barashi (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
THG_JAO
Lv. 36 · Exp. 11771290
ลิเวียมอน
FAT_SODA (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
SZOR
Lv. 35 · Exp. 43615529
ลิเวียมอน
กาบิ (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ANTECH
Lv. 35 · Exp. 2950924
ลิเวียมอน
ANTECH7 (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Cํrown
Lv. 34 · Exp. 3399466
ลิเวียมอน
Crown (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
11042
Lv. 34 · Exp. 38605499
ลิเวียมอน
11041 (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
NickCH
Lv. 34 · Exp. 12422659
ลิเวียมอน
กาโอมอน (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MINLER
Lv. 34 · Exp. 15587787
ลิเวียมอน
GRAMON (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SAVAGEX
Lv. 34 · Exp. 3215268
ลิเวียมอน
SSR (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
mito00
Lv. 33 · Exp. 42171624
ลิเวียมอน
001 (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ราพิชเซส
Lv. 33 · Exp. 10504283
ลิเวียมอน
รานา (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ma0
Lv. 32 · Exp. 16950034
ลิเวียมอน
Ma0noiZ (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Dayzemo
Lv. 32 · Exp. 26786488
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
_Pee_
Lv. 32 · Exp. 17190798
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Navier
Lv. 31 · Exp. 22233268
ลิเวียมอน
Sylvester (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ปุยปุย
Lv. 31 · Exp. 9976333
ลิเวียมอน
ปุกปุย (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
oversense
Lv. 30 · Exp. 20696372
ลิเวียมอน
babysense (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
pixven
Lv. 30 · Exp. 21155608
ลิเวียมอน
ฟอลโคมอน (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
yeming
Lv. 30 · Exp. 21150846
ลิเวียมอน
yebing (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
YouGoD0
Lv. 30 · Exp. 20535359
ลิเวียมอน
หมาน้อย (Lv. 43)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
prius2555
Lv. 30 · Exp. 19851473
ลิเวียมอน
ฅัวโหด (Lv. 43)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
หนุนา
Lv. 27 · Exp. 1296718
ลิเวียมอน
หอยสังขื (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
1405
Lv. 26 · Exp. 1176826
ลิเวียมอน
06 (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
zTRIOz
Lv. 26 · Exp. 1191913
ลิเวียมอน
Lalamon (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Sylvee
Lv. 26 · Exp. 1156731
ลิเวียมอน
Omega (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
shr
Lv. 20 · Exp. 119707
ลิเวียมอน
Janpen (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KDMJame
Lv. 20 · Exp. 332500
ลิเวียมอน
Hooky (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
iหน้าง่าว
Lv. 17 · Exp. 644453
ลิเวียมอน
อากุ (Lv. 31)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
heartheaven
Lv. 14 · Exp. 1909100
ลิเวียมอน
heartheaven (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PRERADOL01
Lv. 12 · Exp. 1695649
ลิเวียมอน
AGUMON (Lv. 26)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kittithat56
Lv. 12 · Exp. 1052762
ลิเวียมอน
uyjkjkjk (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Exorcism
Lv. 8 · Exp. 638687
ลิเวียมอน
Lala (Lv. 18)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
STOPBRUHPLS
Lv. 8 · Exp. 649156
ลิเวียมอน
BRUH (Lv. 18)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
RAMTHzx
Lv. 8 · Exp. 246014
ลิเวียมอน
SingkanogNA (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Aphisit
Lv. 8 · Exp. 245295
ลิเวียมอน
ชมพู่ (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
KIMCz5
Lv. 6 · Exp. 180398
ลิเวียมอน
นกโง่ (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
T2One
Lv. 6 · Exp. 180350
ลิเวียมอน
Ar (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Croํwn
Lv. 6 · Exp. 237615
ลิเวียมอน
Croํwn (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
14Days
Lv. 6 · Exp. 239730
ลิเวียมอน
14Days (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
คนจีน
Lv. 6 · Exp. 131913
ลิเวียมอน
หนู (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
5UNSHINE
Lv. 6 · Exp. 127250
ลิเวียมอน
RAFAEL (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Thanarat04
Lv. 5 · Exp. 232329
ลิเวียมอน
Dino (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
อย่ายุ่ง
Lv. 5 · Exp. 258352
ลิเวียมอน
กระปอมยัก (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
SealMasterzz
Lv. 4 · Exp. 158057
ลิเวียมอน
NokAirr (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
น้อนแกม
Lv. 4 · Exp. 171737
ลิเวียมอน
R1 (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
LouisX
Lv. 3 · Exp. 46698
ลิเวียมอน
Dx (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
domo150
Lv. 3 · Exp. 15682
ลิเวียมอน
domo100 (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
AmoMan
Lv. 3 · Exp. 42786
ลิเวียมอน
mmo (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1