จะเข้าหุบเขานิรันดร์ได้อย่างไร?

ต้องทำเควสเกาะไฟล์ทั้งหมดก่อน(เควสหลัก) + ทำเควสหน้ากาก(เควสรอง)

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?