อันดับเทมเมอร์รายวัน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
KidOxMomIZ
Lv. 30 · Exp. 20702139
ลิเวียมอน
AgUMonmoN (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 2
Warma
Lv. 8 · Exp. 267318
เบลเฟมอน
Agu (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 3
GoinglMerry
Lv. 5 · Exp. 243714
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DrMensen
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Agu (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2