อันดับเทมเมอร์รายวัน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Yamaha88
Lv. 47 · Exp. 133448894
เบลเฟมอน
Yamanaka (Lv. 73)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
Ados
Lv. 42 · Exp. 48784822
ลิเวียมอน
falco (Lv. 62)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
MISTERSAN
Lv. 27 · Exp. 2141992
ลิเวียมอน
Akumon (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
669900878787
Lv. 10 · Exp. 998995
เบลเฟมอน
664477898989 (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2