อันดับเทมเมอร์รายวัน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Covpat
Lv. 76 · Exp. 405802979
ลิเวียมอน
Brighton (Lv. 76)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Top 2
Grimaldo
Lv. 75 · Exp. 1393126753
ลิเวียมอน
อินทนิล (Lv. 82)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
JUBO
Lv. 45 · Exp. 75483000
ลิเวียมอน
JUBO (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
JUSO
Lv. 45 · Exp. 75483000
ลิเวียมอน
SOJU (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
JUJI
Lv. 40 · Exp. 98587125
ลิเวียมอน
JUJI (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
JUJO
Lv. 40 · Exp. 98587125
ลิเวียมอน
JUJO (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
kai8
Lv. 34 · Exp. 38632635
ลิเวียมอน
Crimson (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SAdbnn
Lv. 2 · Exp. 20379
เบลเฟมอน
GIlod (Lv. 5)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
NeverDiex
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Elon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
OneDayOp
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Flow (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SomeDayS
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Flow (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ZInVarMInD
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
HEXXA (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2