อันดับเทมเมอร์รายวัน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Darklorcl
Lv. 44 · Exp. 60678941
เบลเฟมอน
Agumon (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 2
Over4our
Lv. 38 · Exp. 93796667
เบลเฟมอน
XXL (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
teleshoe
Lv. 30 · Exp. 20813303
ลิเวียมอน
faky (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ชๅเกบิ
Lv. 13 · Exp. 1184259
ลิเวียมอน
อาเกบิ (Lv. 27)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Chakaebi
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
Owlkaebi (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2