อันดับเทมเมอร์รายวัน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Tamiyanokuni
Lv. 11 · Exp. 1270321
ลิเวียมอน
Wowzaa (Lv. 23)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
Jipme
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
Dgi12 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Top 3
Qulemn
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Mei (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1