อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
WhFuse
Lv. 50 · Exp. 166095852
ลิเวียมอน
Whปิโย (Lv. 78)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
kaeno00
Lv. 47 · Exp. 244233709
เบลเฟมอน
no.01 (Lv. 73)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Top 3
MyRed
Lv. 45 · Exp. 20432801
ลิลิธมอน
Rmon (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
WASDz
Lv. 44 · Exp. 219322012
เบลเฟมอน
ส้มหวาน (Lv. 68)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BloomMing
Lv. 40 · Exp. 1808032
ลิเวียมอน
SoulBird (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Hipro
Lv. 39 · Exp. 12422295
ลิเวียมอน
Rala (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
วันเพล
Lv. 38 · Exp. 32383263
ลิเวียมอน
กุหลาบ (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
PalmPNT
Lv. 35 · Exp. 12952897
ลิเวียมอน
rena (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
IoBALLoI
Lv. 34 · Exp. 36094463
ลิลิธมอน
ชายใหญ่ (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Knights
Lv. 33 · Exp. 35894620
ลิเวียมอน
Agumons (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Pawn
Lv. 33 · Exp. 10289411
ลิเวียมอน
Rosemon (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
GarulousKing
Lv. 33 · Exp. 10344782
ลิเวียมอน
Nighttail (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
jdi
Lv. 33 · Exp. 10315229
เบลเฟมอน
hor (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
.โจ๊กเกอร์.
Lv. 32 · Exp. 4064402
เบลเฟมอน
Digimon (Lv. 45)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Fresh123
Lv. 10 · Exp. 1028622
ลิเวียมอน
yteru6ri (Lv. 22)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KATE1808
Lv. 10 · Exp. 988782
ลิเวียมอน
Piyo (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
suppanat52
Lv. 2 · Exp. 20839
ลิลิธมอน
mad (Lv. 5)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Quispe
Lv. 2 · Exp. 20422
ลิเวียมอน
Melody (Lv. 5)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
marymijimoto
Lv. 2 · Exp. 16923
ลิลิธมอน
sugus (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
gomamon4
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
mjjj (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
คลัง.1
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
0.1 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
มะแอ้ว
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
มิราจ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
กบสามขา
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
กาโอ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1