อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
S_kung
Lv. 54 · Exp. 405805929
เบลเฟมอน
อากุจัง (Lv. 86)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Top 2
Ballgg.
Lv. 47 · Exp. 254876664
เบลเฟมอน
AGi (Lv. 72)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
Triangle3D
Lv. 42 · Exp. 4467952
ลิเวียมอน
ShineGrayMon (Lv. 62)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
WINNEVERTH
Lv. 41 · Exp. 148404481
ลิเวียมอน
MAPLE (Lv. 62)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DuDI
Lv. 41 · Exp. 88503421
ลิเวียมอน
All (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
warisza
Lv. 41 · Exp. 304920
เบลเฟมอน
monaris (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
mosss01
Lv. 39 · Exp. 76595248
ลิเวียมอน
mod00 (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Hmnoice
Lv. 39 · Exp. 76345090
ลิเวียมอน
Noice (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Survive
Lv. 36 · Exp. 26769890
ลิเวียมอน
Genshin (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ขอให้ได้ตัวด
Lv. 34 · Exp. 30863286
ลิเวียมอน
ก็ดีหนิ (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
fos2547
Lv. 34 · Exp. 44954733
ลิเวียมอน
TheWomen (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
FIRELKD
Lv. 34 · Exp. 12945549
เบลเฟมอน
RaveMon (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Neko_Meow
Lv. 34 · Exp. 3621428
ลิเวียมอน
Folcomon (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Dostya
Lv. 33 · Exp. 15110636
เบลเฟมอน
Donna (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
MamRePLAY
Lv. 32 · Exp. 27577027
ลิเวียมอน
มอนโรส (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Besto.
Lv. 31 · Exp. 4328657
ลิเวียมอน
Max. (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Bossiro.
Lv. 31 · Exp. 3270038
ลิเวียมอน
Nice. (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Relive
Lv. 30 · Exp. 20678887
ลิเวียมอน
ฟอลโคมอน (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Rewhy
Lv. 30 · Exp. 20621035
ลิเวียมอน
ปีเตอร์ (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SaveDol23
Lv. 30 · Exp. 21303696
เบลเฟมอน
AGUMOn (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
FORLOME
Lv. 30 · Exp. 20917590
ลิเวียมอน
Di (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
FYouNg
Lv. 30 · Exp. 20451127
ลิลิธมอน
Once (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
jiant1224
Lv. 15 · Exp. 551606
ลิเวียมอน
momomo141 (Lv. 30)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PiaLvPor
Lv. 15 · Exp. 339613
ลิเวียมอน
NongHmuYo (Lv. 30)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Taakuto
Lv. 13 · Exp. 157204
ลิเวียมอน
Aguto (Lv. 26)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BxSS
Lv. 7 · Exp. 220398
ลิเวียมอน
NANI (Lv. 15)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
tringunkung1
Lv. 7 · Exp. 139102
ลิเวียมอน
aheahe (Lv. 14)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Aerialz
Lv. 6 · Exp. 175222
เบลเฟมอน
นกม่อน (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
TOMOKI777
Lv. 6 · Exp. 174986
เบลเฟมอน
DaiNoSun (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
BEST.
Lv. 5 · Exp. 117474
ลิเวียมอน
Crow. (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DFsDiw
Lv. 5 · Exp. 92237
ลิเวียมอน
Kunemon (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Boom7481
Lv. 3 · Exp. 49173
ลิเวียมอน
หมาหิวมกก... (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kimiwa75
Lv. 3 · Exp. 42760
ลิเวียมอน
z1 (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Sayonara14
Lv. 3 · Exp. 42760
ลิเวียมอน
z1 (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ลิเวียโง่2
Lv. 3 · Exp. 42760
ลิเวียมอน
บักโง่001 (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Aonkung
Lv. 2 · Exp. 20141
ลิเวียมอน
พญาคววาย (Lv. 5)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
iceking123
Lv. 2 · Exp. 25253
ลิเวียมอน
digimon21 (Lv. 5)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
S+10
Lv. 2 · Exp. 14919
ลิเวียมอน
S+10 (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
trrtyr
Lv. 1 · Exp. 5644
ลิเวียมอน
yryry (Lv. 2)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
TK27
Lv. 1 · Exp. 40
เบลเฟมอน
Agumon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Besato.
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Crow. (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
หัวจัeกระดาษ
Lv. 1 · Exp. 6
เบลเฟมอน
นกu้อย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
StoreNa
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Meeba (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
oekrkpo
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
jhtir (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ewtert
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
tertertr (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
werew
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
wrwe (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
yrtyrty
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
yrtyrt (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
etetert
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
werwer (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
tetertet
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
tret (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ytjytjyt
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
jtyjtyj (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
rr34r43
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
34r34r34 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
etrttre
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
etetert (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
gfbhfgh
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
fhfh (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
wrwrwer
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
rwerwer (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
tyutyu
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
utyutut (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
4r2r43r
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
2r23r32 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
rur6ut
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
utyu (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
nghngh
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
hgjghjg (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
jygjgyjg
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
jfyjfy (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ghfhfhf
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
fhfghgf (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
werwertw4t
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
rwrwe (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
e4teyryh
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
tryrtytr (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
oiuouio
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
ouioiuou (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
456464
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
6678 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
t4t43t3
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
22424324 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
44454545
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
454545 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
76563
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
546456 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
tetertet3434
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
344343 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
6554
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
5554 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
6767
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
6786786 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
werwerytt
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
rwew (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
uyjyuj535
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
35353 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
t4ert
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
tert156 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
1541
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
43434 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
wer84ew1
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
rwer10 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
wrwrwertt
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
2342342 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ลิเวียโง่1
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
มาดิ้ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ลิเวียโง่0
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
0000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
67967
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
686 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
15541
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
45 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
6546485
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
21551 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
5264
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
695952 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
64864
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
66786786 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
89795
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
659+5 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
787843
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
5441631 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
grdf
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
rgr (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
u6u5ur
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
45y45yr (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
+5889+456
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
65456612 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
6t7i7ti7t6
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
u5u56u56u (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
htrhjtyk
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
herjrtjrk (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
9+8+98
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
+5+5+5+5 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
dbhdhbd
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
hdhdhd (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ugtuyuih
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
5648lok (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
asdadad1
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
asdasd (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
tttr
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
fftew (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
rrrww
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
uyuuu
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
0000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
oool
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
HOMEOSTASIS
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
SHINEGREYMON (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1