อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
ElLuqitas
Lv. 77 · Exp. 17777020
ลิเวียมอน
Hashirama (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Top 2
Roias
Lv. 62 · Exp. 540803316
เบลเฟมอน
AsTolFo (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
Top 3
HughieTh46
Lv. 54 · Exp. 285781088
ลิลิธมอน
Guilmom (Lv. 86)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Frey
Lv. 51 · Exp. 111376255
ลิลิธมอน
วี (Lv. 80)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Mr.LoJacKSoN
Lv. 48 · Exp. 130285828
เบลเฟมอน
อัลฟามอน (Lv. 72)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
kayyyyy
Lv. 47 · Exp. 246735398
ลิเวียมอน
kueyyy (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
godkingzaa
Lv. 46 · Exp. 265388670
ลิเวียมอน
ตัวแรง (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Punisher40.
Lv. 46 · Exp. 139622573
เบลเฟมอน
PP (Lv. 69)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Reepod
Lv. 45 · Exp. 163526802
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Pun99
Lv. 45 · Exp. 23754968
ลิเวียมอน
Dukemon (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Akachiji
Lv. 45 · Exp. 26055375
เบลเฟมอน
กิลกาเมส (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Astolfo
Lv. 44 · Exp. 40877021
เบลเฟมอน
MaShu (Lv. 65)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Katafreeda
Lv. 43 · Exp. 128910916
เบลเฟมอน
Omelet (Lv. 64)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
หมาปอนน
Lv. 40 · Exp. 124212637
เบลเฟมอน
กิลจัง (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
DarkIllusion
Lv. 40 · Exp. 31126152
เบลเฟมอน
Gilgamesh (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Ink_Tem_2020
Lv. 40 · Exp. 52353506
เบลเฟมอน
Excel (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
FL4K
Lv. 39 · Exp. 52958662
ลิเวียมอน
DukeMon (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Pun02
Lv. 39 · Exp. 4421519
เบลเฟมอน
MegaX (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Konki
Lv. 38 · Exp. 2042891
เบลเฟมอน
xon (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
TgN.GreenV.2
Lv. 38 · Exp. 34699392
ลิเวียมอน
Green (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
JetPokePoke
Lv. 37 · Exp. 30498023
เบลเฟมอน
DogKuyJungle (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KanserxTH
Lv. 37 · Exp. 38977483
ลิลิธมอน
พี่กล้า (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Fou2Klaz
Lv. 37 · Exp. 54629852
เบลเฟมอน
Moshi (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ZarNa
Lv. 37 · Exp. 13661430
ลิเวียมอน
VoohPoo (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
คนไม่ดี.
Lv. 36 · Exp. 44239035
เบลเฟมอน
อากุนคุง (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
TurTleNator
Lv. 36 · Exp. 39482256
เบลเฟมอน
BeeG (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
KhunSirMoMo
Lv. 36 · Exp. 51999147
ลิเวียมอน
Lizcadon (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
DekKapok
Lv. 36 · Exp. 49616
ลิเวียมอน
AMon (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
BeamDS
Lv. 35 · Exp. 51572204
ลิเวียมอน
ลาลามอน (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kfc007
Lv. 34 · Exp. 25174473
ลิลิธมอน
006 (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
72Hz
Lv. 34 · Exp. 25000060
ลิเวียมอน
น้อนม่อน (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ลีกไปสิ
Lv. 34 · Exp. 17637884
เบลเฟมอน
ที่สุดของแจ้ (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Kiw_Li
Lv. 34 · Exp. 2892500
ลิเวียมอน
Courage (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Mattokung
Lv. 34 · Exp. 6091207
เบลเฟมอน
Mr.M (Lv. 45)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
gxetrfcdcd
Lv. 33 · Exp. 20175043
ลิลิธมอน
ozr (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
cross01
Lv. 33 · Exp. 9596420
ลิลิธมอน
zio (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
love2025
Lv. 33 · Exp. 15074192
ลิเวียมอน
DD (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
lolli_3d
Lv. 33 · Exp. 12310451
ลิลิธมอน
onichan (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Hiwteen
Lv. 33 · Exp. 7366278
ลิลิธมอน
Kanoom (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
นุผู้กลับมา
Lv. 32 · Exp. 26546486
ลิลิธมอน
ดาบิ (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
lAyumil
Lv. 32 · Exp. 17548480
ลิลิธมอน
Lala (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Omo7274
Lv. 32 · Exp. 21258536
ลิเวียมอน
กาโอมอน (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
WH2TEBEAR
Lv. 32 · Exp. 12392167
เบลเฟมอน
RARAMON (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
amarin001
Lv. 31 · Exp. 4773362
ลิเวียมอน
amarin (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
CasPer552
Lv. 31 · Exp. 4197040
ลิเวียมอน
LOinni (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KOKUSHIBO
Lv. 30 · Exp. 20463158
เบลเฟมอน
มาเล่นNO1น่ะ (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
B1.5
Lv. 30 · Exp. 21045305
เบลเฟมอน
B2.5 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
หมาปอน
Lv. 30 · Exp. 20929836
เบลเฟมอน
ฟอลโคจัง (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ขายไปเรื่อย
Lv. 30 · Exp. 20888630
เบลเฟมอน
ขายไปเรื่อย (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ArmSeKe
Lv. 30 · Exp. 20868380
ลิเวียมอน
SeKeDa (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
พี่ไอดัง
Lv. 30 · Exp. 21488925
เบลเฟมอน
อากุดังมอน (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Araiva01
Lv. 30 · Exp. 20888788
เบลเฟมอน
Arana01 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PunZZilla
Lv. 30 · Exp. 20905010
ลิเวียมอน
ดุยมอน (Lv. 43)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ปั่นครับ
Lv. 26 · Exp. 1133646
เบลเฟมอน
นก (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
lollidaisuki
Lv. 21 · Exp. 1494884
ลิเวียมอน
OppaiOnijang (Lv. 36)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kaito_UwU
Lv. 21 · Exp. 3014181
ลิเวียมอน
Loli_Hentai (Lv. 36)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
IAmLin
Lv. 20 · Exp. 65309
ลิเวียมอน
Rin (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DeathzumiyaB
Lv. 20 · Exp. 56062
ลิเวียมอน
Agumam (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
สิระ
Lv. 20 · Exp. 428853
ลิเวียมอน
sira (Lv. 33)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Bel_Phegor
Lv. 15 · Exp. 2850545
ลิเวียมอน
Agumonn (Lv. 31)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MOMOTARO_X
Lv. 15 · Exp. 355852
ลิลิธมอน
AGUMON_X (Lv. 30)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
kenmuay
Lv. 15 · Exp. 249512
ลิลิธมอน
นักมวย (Lv. 30)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
TgN.Green
Lv. 14 · Exp. 1629200
ลิเวียมอน
greenน้อย (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
HORIZON1985
Lv. 13 · Exp. 183249
ลิเวียมอน
kumomo (Lv. 26)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Frameza1
Lv. 12 · Exp. 948329
ลิเวียมอน
หมา (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
SeraphimXD
Lv. 10 · Exp. 416259
ลิเวียมอน
Claw (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
LionPink
Lv. 10 · Exp. 456087
ลิเวียมอน
ฟอลโคมอน (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SaSae
Lv. 8 · Exp. 364914
ลิลิธมอน
Naana (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
asszaaass
Lv. 8 · Exp. 311465
ลิเวียมอน
assss (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
GOLOS
Lv. 8 · Exp. 254441
เบลเฟมอน
SD (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
yakihar
Lv. 8 · Exp. 466395
เบลเฟมอน
kijimon (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ParkLazYs
Lv. 8 · Exp. 64966
เบลเฟมอน
Lizard*MON (Lv. 15)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
OZsKnight
Lv. 7 · Exp. 209406
ลิลิธมอน
Melody (Lv. 15)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
GBT
Lv. 6 · Exp. 179315
ลิลิธมอน
Dbb (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MikoKyoko
Lv. 6 · Exp. 192442
ลิลิธมอน
NekoKyoko (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Punเอง
Lv. 5 · Exp. 112414
เบลเฟมอน
คสช (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
pm
Lv. 5 · Exp. 63850
เบลเฟมอน
am (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
A.2
Lv. 5 · Exp. 63850
เบลเฟมอน
a.2 (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
A.5
Lv. 5 · Exp. 63850
เบลเฟมอน
a.5 (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
PunKub01
Lv. 4 · Exp. 174734
เบลเฟมอน
คสช (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ggsag
Lv. 4 · Exp. 143130
ลิเวียมอน
asdf (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
มาหาน้องเมีย
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
หมา (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ggggspoted
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
ว้าวๆๆ (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
TORO1
Lv. 4 · Exp. 146844
เบลเฟมอน
จั๊ดง่าว (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
LetSetGO
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
รักเค้ามุ้ย (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
WhyNot0.3
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
Sentario (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DE
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
DE (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
8050
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
8051 (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
0851
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
8052 (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
0852
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
8053 (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
8054
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
8055 (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ฟหกดฟ
Lv. 4 · Exp. 143136
ลิเวียมอน
หกหกก (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
อัลฟาXต้องมา
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
XX (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
อัลฟาXX
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
XXX (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
อัลฟาXXX
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
หมาX (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
renewdhhhdg
Lv. 4 · Exp. 143134
เบลเฟมอน
piuytrewq (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
oxt
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
จอบ (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ตัวสร้าง
Lv. 4 · Exp. 143140
เบลเฟมอน
ดีคาฟ (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
fsafwda
Lv. 4 · Exp. 143130
เบลเฟมอน
RWRWE (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
TDTDTD
Lv. 4 · Exp. 143140
เบลเฟมอน
ERWRW (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1