อันดับเทมเมอร์รายเดือน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
ตัวกๅs์ตูu
Lv. 98 · Exp. 795372787
ลิเวียมอน
MinORu (Lv. 118)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Top 2
PS4
Lv. 92 · Exp. 534925378
ลิเวียมอน
อากุคุง (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Top 3
ลุงยุทธ์
Lv. 91 · Exp. 1142520761
เบลเฟมอน
ประยุทธ์ (Lv. 109)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
GJUMP
Lv. 88 · Exp. 18788503
เบลเฟมอน
AOuryuken (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
BlackSotus++
Lv. 86 · Exp. 194937941
ลิเวียมอน
VeeMoN (Lv. 108)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
cottoza
Lv. 86 · Exp. 480487685
ลิเวียมอน
gigamon (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
ดุกดุ๋ย
Lv. 85 · Exp. 1021243183
ลิเวียมอน
หน้าโง่2 (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
Spriderx
Lv. 84 · Exp. 699327784
ลิเวียมอน
พล็อตมอน (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
Dolph
Lv. 83 · Exp. 1628374386
ลิเวียมอน
MEYOU (Lv. 103)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
MUFFIN1
Lv. 83 · Exp. 1889721483
ลิเวียมอน
ANGEL (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 8
mintny03
Lv. 81 · Exp. 1224479704
ลิเวียมอน
Elekimon (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
SapATeez
Lv. 81 · Exp. 720975444
ลิเวียมอน
Plotmon (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
MoNTerx
Lv. 81 · Exp. 1232465609
ลิเวียมอน
prayut (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
oollaz
Lv. 81 · Exp. 1279789880
เบลเฟมอน
Apoll11 (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
ltsaree
Lv. 80 · Exp. 1643685909
เบลเฟมอน
พล้อตจัง (Lv. 103)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
ParametS
Lv. 80 · Exp. 1369939360
ลิเวียมอน
ParametD (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
Yasuno
Lv. 80 · Exp. 1302896761
ลิเวียมอน
Toga (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
NOPIS
Lv. 80 · Exp. 53062633
ลิเวียมอน
NAMI (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
oมาซารุo00
Lv. 80 · Exp. 77286579
เบลเฟมอน
พล็อตมอน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
BO
Lv. 80 · Exp. 1631539693
ลิเวียมอน
พล้อตมอน (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
kornkorn024
Lv. 80 · Exp. 211123226
ลิเวียมอน
GOJI (Lv. 96)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Iuี๊ยว
Lv. 80 · Exp. 1088430624
เบลเฟมอน
SaYo (Lv. 77)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 10
KsnGamer
Lv. 79 · Exp. 228171954
ลิลิธมอน
พล็อตมอน (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Phonejang
Lv. 79 · Exp. 282719370
เบลเฟมอน
นกส้ม (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
CrossXV
Lv. 79 · Exp. 1382828971
ลิลิธมอน
Moji (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
ปอปลาตากลมม
Lv. 79 · Exp. 1105449341
ลิเวียมอน
บราบราบรา (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
S้M๊IูLํE้
Lv. 79 · Exp. 91748601
ลิลิธมอน
B๊IัYุO๋MON๊ (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
KiratoDiablo
Lv. 78 · Exp. 1523224748
ลิเวียมอน
DexELEGIMON (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Farimo_X
Lv. 78 · Exp. 630673653
ลิเวียมอน
PLOTMON (Lv. 103)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
B00R1NG
Lv. 78 · Exp. 1376347325
เบลเฟมอน
HolyGirl (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
sowinerr
Lv. 78 · Exp. 1718033719
ลิลิธมอน
Plotpotion (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
TomuraFX
Lv. 78 · Exp. 28520011
ลิเวียมอน
Leo (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Pickkie
Lv. 78 · Exp. 2018962003
ลิเวียมอน
MEO (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Dazery
Lv. 78 · Exp. 189071707
เบลเฟมอน
FINIX (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
L_I_L
Lv. 78 · Exp. 823801836
ลิลิธมอน
BIYoMoN (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
EDlastKG
Lv. 78 · Exp. 1873517312
ลิเวียมอน
LastV2 (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
giantza39
Lv. 78 · Exp. 1369224589
ลิเวียมอน
Nooo (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
*Junior*
Lv. 78 · Exp. 1882283112
ลิเวียมอน
Elecmon (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ทำมายย
Lv. 78 · Exp. 471479193
ลิเวียมอน
นกชมพูอิอิ (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
hgfhtfhd
Lv. 78 · Exp. 1033319174
ลิเวียมอน
kingrap (Lv. 80)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
IPbank
Lv. 77 · Exp. 1542982274
ลิเวียมอน
ปิโยมอน (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Demater
Lv. 77 · Exp. 502563473
ลิเวียมอน
AmaRi_X (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Madiodus
Lv. 77 · Exp. 526034510
ลิเวียมอน
Angelmon (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Shepherd
Lv. 77 · Exp. 255926717
เบลเฟมอน
Shepherd02 (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Toxic_Heart
Lv. 77 · Exp. 1543680777
เบลเฟมอน
สิงโต (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ArseneLupin
Lv. 77 · Exp. 582461055
เบลเฟมอน
Pheonix (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
JiraphatSS
Lv. 77 · Exp. 1323110374
ลิเวียมอน
JiraphatSS2 (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
REiVEN
Lv. 77 · Exp. 1966551006
ลิเวียมอน
Piyo (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
MOMON19
Lv. 77 · Exp. 1702923172
เบลเฟมอน
MOMON2019z01 (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
MTZl
Lv. 77 · Exp. 760405344
ลิเวียมอน
Plotmon (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ERROR.1
Lv. 77 · Exp. 41328654
เบลเฟมอน
คุณปิโยจัง (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ve
Lv. 77 · Exp. 846944278
ลิเวียมอน
ploty (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
KhunsirSmile
Lv. 77 · Exp. 455729474
ลิเวียมอน
BanJoSmile (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Noby
Lv. 77 · Exp. 620958571
ลิลิธมอน
Leo (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
ด้วeรักแท้
Lv. 77 · Exp. 137318084
ลิเวียมอน
พล็อตมอน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
INGEmr
Lv. 77 · Exp. 91160770
ลิเวียมอน
KaKEChI (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Demey
Lv. 77 · Exp. 1660721408
ลิเวียมอน
อิเล็กม่อน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
CHAMPSOLOIST
Lv. 77 · Exp. 1306118855
เบลเฟมอน
Odaiba (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
lIlIll
Lv. 77 · Exp. 619133923
ลิเวียมอน
BiYOMoN (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
คิบุจิมูซัน
Lv. 77 · Exp. 240041655
ลิเวียมอน
ฮนามิ (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
DystrexZ
Lv. 77 · Exp. 366225785
เบลเฟมอน
Izunoza (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
hello12
Lv. 77 · Exp. 107009338
ลิลิธมอน
GAlaxY (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MeliodaS3
Lv. 77 · Exp. 551751715
ลิเวียมอน
Guerreiro (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
MIDORIYA
Lv. 77 · Exp. 794105182
เบลเฟมอน
ELECMON (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
KOMKLIT
Lv. 77 · Exp. 1984041665
เบลเฟมอน
PIYOMON (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
LiLitSand
Lv. 77 · Exp. 1282624426
ลิลิธมอน
Howtotrain (Lv. 81)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
หนุ่มหมัดไฟ
Lv. 76 · Exp. 1841104317
ลิเวียมอน
บันโจเลโอมอน (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
RebronnX
Lv. 76 · Exp. 1555477112
เบลเฟมอน
NoopNerb (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Kujo
Lv. 76 · Exp. 1552010054
ลิเวียมอน
Piyomon (Lv. 102)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
LISzo
Lv. 76 · Exp. 1743244459
ลิเวียมอน
ต้าว (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Faeng
Lv. 76 · Exp. 1773333923
ลิเวียมอน
ปิโยมอน (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
หล่อจัดปลัดบ
Lv. 76 · Exp. 1382969321
ลิเวียมอน
กุ๊กไก่ (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
TaKohKung
Lv. 76 · Exp. 670981192
เบลเฟมอน
EleKung (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
nineto
Lv. 76 · Exp. 951835158
ลิเวียมอน
jumper (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
G6
Lv. 76 · Exp. 654932970
เบลเฟมอน
G2 (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
AraNozy
Lv. 76 · Exp. 530464706
ลิเวียมอน
Telmon (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
elephantw
Lv. 76 · Exp. 272664906
เบลเฟมอน
angelwomon (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
YAGYeดHE
Lv. 76 · Exp. 669376998
ลิเวียมอน
หUMNOY (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
tiksko
Lv. 76 · Exp. 558090135
ลิเวียมอน
กาโอ (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
ดีโอ
Lv. 76 · Exp. 640472538
ลิเวียมอน
พล็อตมอน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
SeriesTH
Lv. 76 · Exp. 729516294
เบลเฟมอน
SeriesFTZ (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
digimon01
Lv. 76 · Exp. 1473287897
ลิเวียมอน
digimon03 (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
1v1ate
Lv. 76 · Exp. 1355208623
เบลเฟมอน
Piyomon (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ToMuRaFX
Lv. 76 · Exp. 1385877173
เบลเฟมอน
Saki (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
N์atํ
Lv. 76 · Exp. 1321456832
เบลเฟมอน
BiYoMon์ (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Ichiro
Lv. 76 · Exp. 784405737
ลิเวียมอน
savage (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
DeleteGG
Lv. 76 · Exp. 1478936508
ลิเวียมอน
นู๋แพม (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
KimmYz
Lv. 76 · Exp. 438595925
ลิเวียมอน
มอนนน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Lทwซ่aNo1
Lv. 76 · Exp. 677296654
ลิเวียมอน
LทWSaD (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Nooksoa
Lv. 76 · Exp. 247680895
ลิลิธมอน
บอล (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Faharirat
Lv. 76 · Exp. 1251266569
ลิเวียมอน
winnie (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Ksngamer
Lv. 76 · Exp. 819360010
ลิเวียมอน
พล็อตมอน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
BlackMist
Lv. 76 · Exp. 1382979386
ลิเวียมอน
ลิโอ (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
นู๊น้อง
Lv. 76 · Exp. 489623724
เบลเฟมอน
พล็อตมอน (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
อครวยโคะ
Lv. 76 · Exp. 207775358
เบลเฟมอน
รวย (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ljkijilkjk
Lv. 76 · Exp. 113513247
ลิเวียมอน
loserdog (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
itcity
Lv. 76 · Exp. 27022580
เบลเฟมอน
WirthDog (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
AKA_Mrsun7X
Lv. 76 · Exp. 79496178
ลิเวียมอน
BBIEEWM3 (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
BreamSolar
Lv. 76 · Exp. 1110141353
ลิเวียมอน
HolyBream (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Solima
Lv. 76 · Exp. 1825522961
ลิลิธมอน
LeoArdere (Lv. 100)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3