อันดับเทมเมอร์รายเดือน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
AcerI3
Lv. 73 · Exp. 773268181
ลิเวียมอน
No.1 (Lv. 109)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
NcsShooter
Lv. 61 · Exp. 665587133
เบลเฟมอน
Dragon (Lv. 96)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Top 3
Alr7ely
Lv. 60 · Exp. 524113035
ลิลิธมอน
B9e6 (Lv. 84)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Hashimaru
Lv. 60 · Exp. 215313470
ลิเวียมอน
วีคุง (Lv. 82)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
IZUMINA
Lv. 57 · Exp. 277269567
เบลเฟมอน
Kakunos (Lv. 80)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
Gaburu
Lv. 56 · Exp. 511595816
ลิเวียมอน
Tenchan (Lv. 91)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
MIDJUST
Lv. 56 · Exp. 546329211
ลิเวียมอน
ชามะนาว (Lv. 79)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Psan
Lv. 53 · Exp. 65800284
เบลเฟมอน
GQ (Lv. 83)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Xrangsit
Lv. 52 · Exp. 314095133
ลิลิธมอน
กิลม่อน (Lv. 81)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
อินคา
Lv. 50 · Exp. 133437276
ลิเวียมอน
xveemon (Lv. 77)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
blackEyes
Lv. 50 · Exp. 161089854
ลิเวียมอน
mon (Lv. 72)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SeasonKS
Lv. 46 · Exp. 59663252
ลิเวียมอน
GuilMon (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
NoCounter
Lv. 45 · Exp. 66649044
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
วาวอ
Lv. 44 · Exp. 168008449
เบลเฟมอน
วีมมอน (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
DomHee1
Lv. 44 · Exp. 40605510
ลิเวียมอน
DomHum (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
D.QueenF
Lv. 43 · Exp. 52062247
ลิเวียมอน
AgumonXL (Lv. 63)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
จoมมารกุหลาบ
Lv. 42 · Exp. 5395430
ลิเวียมอน
ผีแทงหัว (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Raynemo
Lv. 42 · Exp. 14070987
ลิเวียมอน
Rosie (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ฮัทสึชิโนะ
Lv. 41 · Exp. 118216388
ลิลิธมอน
ลาฮารุ (Lv. 62)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Pavlin
Lv. 41 · Exp. 55104421
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Yoshinaa
Lv. 40 · Exp. 28590243
เบลเฟมอน
lalallalaal (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
LIonY
Lv. 40 · Exp. 81298403
ลิเวียมอน
Prayut (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
2XSlowed
Lv. 39 · Exp. 53346250
ลิเวียมอน
วีมอนตัวป่วน (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
LADYSIXXY
Lv. 39 · Exp. 44570973
ลิเวียมอน
กิลมอนน (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Raynemo
Lv. 38 · Exp. 93374637
ลิลิธมอน
Rosie (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ZeTime_666
Lv. 37 · Exp. 54680583
ลิเวียมอน
returndragon (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
XSoulSagaSX
Lv. 37 · Exp. 78736868
เบลเฟมอน
WeRiPon (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
One_1_
Lv. 37 · Exp. 19320947
ลิเวียมอน
XvMoN (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ioupzx00zz
Lv. 37 · Exp. 528540
ลิเวียมอน
ฟิสเซอ (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
AlieZoNiA
Lv. 36 · Exp. 29073091
ลิเวียมอน
Xia (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
MaoGaw.
Lv. 36 · Exp. 46190911
ลิเวียมอน
EXV. (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
janphope
Lv. 36 · Exp. 59008021
ลิลิธมอน
bank (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
WhitecrowLP
Lv. 35 · Exp. 53547633
ลิเวียมอน
ม่อนม่อน (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
CeamVanilla
Lv. 35 · Exp. 60316857
ลิเวียมอน
HaoHao (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Dayzemo
Lv. 35 · Exp. 62048893
เบลเฟมอน
ฟอลโค (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Bandcs
Lv. 35 · Exp. 9261231
ลิเวียมอน
Abandc (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
phaKub
Lv. 33 · Exp. 12196202
เบลเฟมอน
Xforce (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
whitescrows
Lv. 33 · Exp. 10085934
ลิลิธมอน
ม่อนม่อน (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
XSoulSagaSX
Lv. 33 · Exp. 2640971
ลิลิธมอน
MoJi (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ฮิโระ
Lv. 32 · Exp. 17016157
ลิเวียมอน
ลาลา (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Sixxxy
Lv. 32 · Exp. 20793594
ลิเวียมอน
zzzz (Lv. 45)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
afafaffqafwa
Lv. 30 · Exp. 20827721
ลิเวียมอน
fawfawf (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Raynemo
Lv. 30 · Exp. 20897455
เบลเฟมอน
Rosie (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ElekTra
Lv. 30 · Exp. 20427913
ลิลิธมอน
FJ1 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ยังอีก
Lv. 30 · Exp. 20732822
เบลเฟมอน
หมาบ้า (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ศิลปินเอก
Lv. 30 · Exp. 21034061
ลิเวียมอน
FANFAN (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Jaas
Lv. 21 · Exp. 1528916
ลิเวียมอน
Mooog (Lv. 36)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
DolNDT
Lv. 20 · Exp. 195814
เบลเฟมอน
NDT (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
งุ้งงิ้
Lv. 19 · Exp. 4663238
เบลเฟมอน
หมาป่า (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Veeda
Lv. 14 · Exp. 1484323
ลิเวียมอน
Aof (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
whitecrowlp
Lv. 11 · Exp. 36416
ลิลิธมอน
ม่อน (Lv. 22)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MIDSEELEE
Lv. 10 · Exp. 406936
ลิเวียมอน
MIDMID (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BameKung
Lv. 10 · Exp. 454959
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
kaiPha
Lv. 10 · Exp. 409826
เบลเฟมอน
nong (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
น้อน
Lv. 10 · Exp. 448515
ลิลิธมอน
007 (Lv. 20)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Velzado
Lv. 8 · Exp. 260723
เบลเฟมอน
มังกรเพลิง (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ladymuffin
Lv. 7 · Exp. 194032
ลิเวียมอน
muffin (Lv. 14)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ดลยา
Lv. 6 · Exp. 256578
ลิเวียมอน
love (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Killua_
Lv. 5 · Exp. 116434
ลิเวียมอน
sTed (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MaoGav.
Lv. 5 · Exp. 257592
ลิเวียมอน
Dino. (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Zenons.
Lv. 5 · Exp. 257717
ลิเวียมอน
agumon (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
humnoi1122
Lv. 5 · Exp. 260213
ลิเวียมอน
4242่่ (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
sunbey
Lv. 5 · Exp. 98112
ลิลิธมอน
Fmi6.1 (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
AmardiusV
Lv. 4 · Exp. 123058
ลิเวียมอน
VIP (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
XvideoS
Lv. 4 · Exp. 26309
ลิลิธมอน
KaOMonX (Lv. 8)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
HITACHI01
Lv. 4 · Exp. 2718
ลิเวียมอน
Gaomon (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
fgga
Lv. 3 · Exp. 91919
ลิลิธมอน
ga (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ขนมไทยฯ
Lv. 3 · Exp. 26282
ลิเวียมอน
ขนมหวาน (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Pranona1
Lv. 2 · Exp. 14850
เบลเฟมอน
Tlepranonw (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Sixxy
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
SSSS (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Alr7ely
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
123 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
XTICKET
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
XTICKET (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Zangao
Lv. 1 · Exp. 6
เบลเฟมอน
Falcon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PAINKILLERXX
Lv. 1 · Exp. 9
เบลเฟมอน
xxxss (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Nathapon
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
ag (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ชาไทย
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
นมหวาน (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
erterteq
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
dsfgddd (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
kokoaa
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
kaua (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
GrabBike
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
มารวย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
GrabFood
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
ร่ำรวย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
มาซา15
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
มาลิ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ตั๋วX
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Po (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ซิลการ์ด
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
++ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ehgf
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
18974 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
PowerOOF
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
0000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
มาส่งของ00
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
ร่ำรวย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
drffgdfgdf
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
dgdrgdf (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Item1
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
555 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Hiiro
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Hiyori (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
firxt
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
ก็มาดิสส (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Takanashi
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
Masari (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1