ถ้าลืมข้อมูลจนไม่สามารถทำรายการผ่านระบบได้ ต้องทำยังไง?

ผู้ใช้บริการจะต้องตอบคำถามทางทีมงานเพื่อยืนยันตัวตน เช่น อีเมลที่ใช้สมัคร, ไอดี , ชื่อตัวละคร, วันที่เติมเงินครั้งล่าสุด, ช่องทางการเติมเงิน และอื่นๆ ถ้าผู้ใช้งานไม่สามารถตอบคำถามทีมงานได้ครบถ้วน ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการช่วยเหลือ

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?