ทำไมทำเควสโจเกรสอัลฟามอนโอริวเคนสายโดรุมอน / ริวดรามอนไม่ได้ เงื่อนไขเลเวลก็ครบหมดแล้ว?

โจเกรสอัลฟามอนทำได้ดังนี้

  • สายโดรุมอน หากไปหา Npc คูลูมอนที่ศูนย์บัญชาการ Dats แล้วไม่มีเควสให้เดินทางไปยังแผนที่กำแพงน้ำแข็งนิรันดร์
  • สายริวดรามอน หากไปหา Npc คูลูมอนที่ศูนย์บัญชาการ Dats แล้วไม่มีเควสให้เดินทางไปยังแผนที่หมู่บ้านมนุษย์หิมะ

เนื่องจากเควสโจเกรสในเกมยุคแรกๆจะไม่มีเควสนำทางไปหา NPC ที่รับเควสถัดไปในแผนที่อื่นนอกจากประโยคสนทนาของ NPC เท่านั้น

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?