ทำไมเปลี่ยนตัวเทมเมอร์ไม่ได้?

ต้องถอดชุดและเครื่องประดับทั้งหมดออกจากตัวละคร หรือ เคลียร์ช่องเก็บของตัวละครให้มากกว่า 12 ช่อง เนื่องจากตอนเปลี่ยนเทมเมอร์ระบบจะถอดอุปกรณ์สวมใส่ของเทมเมอร์ออก หากช่องเก็บของไม่พอจะไม่สามารถเปลี่ยนเทมเมอร์ได้

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?