ทำไม Digimon Master Online เซิร์ฟเวอร์ไทย ถึงไม่มีบางระบบเหมือนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

ถึงจะเป็นตัวเกมตัวเดียวกันแต่โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์แต่ละที่แตกต่างกัน จึงทำให้ระบบต่างๆแตกต่างกัน และระบบบางอย่างจะไม่สามารถทำได้

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?