สามารถย้ายตัวละครไปเซิร์ฟเวอร์อื่นได้หรือไม่?

ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?