เคยแจ้งทีมงานช่วยกู้ ID มาแล้วขอให้ช่วยอีกรอบได้หรือไม่?

การช่วยเหลือเกี่ยวกับการกู้คืน ID ทางทีมงานสามารถช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การช่วยเหลือเกี่ยวกับการกู้คืน ID ทางทีมงานสามารถช่วยเหลือได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากทีมงานทราบว่า ID ที่ทำการแจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลผ่านการเปลี่ยนมือหรือซื้อขาย ID มาจะทำการระงับ ID นั้นทันที

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?