เติมเงินเข้าระบบไปแล้วแต่ไม่ต้องการใช้ สามารถขอยกเลิก / ขอคืนเงิน ได้หรือไม่?

ไม่สามารถคืนเงินที่เติมไปแล้วได้!

นี่เป็นประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่?