เว็บบอร์ด

กิจกรรม ส่งของขวัญ

ผู้เขียน
Joy
วันที่
2023-06-15 15:31
คนดู
653

กระทู้สำหรับส่งภาพเข้าร่วม กิจกรรม ส่งของขวัญ


ผู้เล่นสามารถโพสภาพเพื่อร่วมกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 00.00 น. – วันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 23.59 น.


อย่าลืม!! ใส่ชื่อเทมเมอร์และเซิร์ฟเวอร์นะคะ 


ชื่อเทมเมอร์ : 

เซิร์ฟเวอร์ :

ทั้งหมด 53

 • 2023-06-16 02:18

  ชื่อเทมเมอร์ : LINEโทมา
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  digimon11.png


 • 2023-06-18 14:39

  ชื่อเทมเมอร์ : 0oToMaro0
  เซิฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  354773977_1023701212099354_5444585835702094402_n.png


 • 2023-06-15 15:32

  ***ตัวอย่าง***
  ชื่อเทมเมอร์ : Tamer01
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  กิจกรรม-ส่งของขวัญ.png


 • 2023-06-16 12:12

  ชื่อเทมเมอร์ : RE001
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  01.PNG


 • 2023-06-16 12:15

  ชื่อเทมเมอร์ : RE002
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  02.PNG


 • 2023-06-16 12:19

  ชื่อเทมเมอร์ : RE003
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  03.PNG


 • 2023-06-16 12:23

  ชื่อเทมเมอร์ : RE004
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  04.PNG


 • 2023-06-16 12:28

  ชื่อเทมเมอร์ : RE005
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  05.PNG


 • 2023-06-16 12:40

  ชื่อเทมเมอร์ : RE006
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  06.PNG


 • 2023-06-16 12:46

  ชื่อเทมเมอร์ : RE007
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  07.PNG


 • 2023-06-16 12:52

  ชื่อเทมเมอร์ : RE008
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  08.PNG


 • 2023-06-16 12:55

  ชื่อเทมเมอร์ : RE009
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  09.PNG


 • 2023-06-16 15:51

  ชื่อเทมเมอร์ : U01
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  1.PNG


 • 2023-06-16 15:54

  ชื่อเทมเมอร์ : G01
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  2.PNG


 • 2023-06-16 15:57

  ชื่อเทมเมอร์ : LastPlayer
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  3.PNG


 • 2023-06-16 16:02

  ชื่อเทมเมอร์ : zeraDMO
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  4.PNG


 • 2023-06-17 06:54

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed01
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  01.PNG


 • 2023-06-17 06:56

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed02
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  02.PNG


 • 2023-06-17 06:59

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed04
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  03.PNG


 • 2023-06-17 07:01

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed05
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  04.PNG


 • 2023-06-17 07:04

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed06
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  06.PNG


 • 2023-06-17 07:09

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed07
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  07.PNG


 • 2023-06-17 07:12

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed08
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  08.PNG


 • 2023-06-17 07:15

  ชื่อเทมเมอร์ : DragonRed09
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  09.PNG


 • 2023-06-17 07:19

  ชื่อเทมเมอร์ : Black003
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  10.PNG


 • 2023-06-17 07:22

  ชื่อเทมเมอร์ : NestDMO
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  17.PNG


 • 2023-06-17 07:25

  ชื่อเทมเมอร์ : TamerTakeru
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  20.PNG


 • 2023-06-17 13:33

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO01
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  01.PNG


 • 2023-06-17 13:36

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO02
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  02.PNG


 • 2023-06-17 13:39

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO03
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  03.PNG


 • 2023-06-17 13:41

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO04
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  04.PNG


 • 2023-06-17 13:43

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO05
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  05.PNG


 • 2023-06-17 13:46

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO06
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  06.PNG


 • 2023-06-17 13:49

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO07
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  07.PNG


 • 2023-06-17 13:51

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO08
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  08.PNG


 • 2023-06-17 13:54

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO09
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  09.PNG


 • 2023-06-17 13:56

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO10
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  10.PNG


 • 2023-06-17 13:59

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO11
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  11.PNG


 • 2023-06-17 14:01

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO12
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  12.PNG


 • 2023-06-17 14:06

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO13
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  13.PNG


 • 2023-06-17 14:08

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO14
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  14.PNG


 • 2023-06-17 14:12

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO15
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  15.PNG


 • 2023-06-17 14:29

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO16
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  16.PNG


 • 2023-06-17 14:32

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO17
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  17.PNG


 • 2023-06-17 14:40

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO18
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  18.PNG


 • 2023-06-17 14:46

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO20
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  20.PNG


 • 2023-06-17 14:51

  ชื่อเทมเมอร์ : ZeraDMO19
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  19.PNG


 • 2023-06-17 15:07

  ชื่อเทมเมอร์ : KnightDMO
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  21.PNG


 • 2023-06-17 23:44

  ชื่อเทมเมอร์ : Lunazi
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  messageImage_168701956365556.jpg


 • 2023-06-18 16:56

  ชื่อเทมเมอร์ : weer
  เซิฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  Screenshot-2023-06-18-1650181.png


 • 2023-06-18 17:12

  ชื่อเทมเมอร์ : POND_2000
  เซิร์ฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  ดิจิมอน.png


 • 2023-06-18 22:41

  ชื่อเทมเมอร์ : KoaspX
  เซิฟเวอร์ : ลิเวียมอน

  digimon.jpg


  • 2023-06-18 22:51

   ตั๋วแลกเปลี่ยนลึกลับ 50 EA ราคา1,500 VG น้ะครับ
   * ไม่ใช้ซื้อ 1 อัน 5555 *

   32262.jpg


ทั้งหมด 499
No. หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ โหวต คนดู
ประกาศ
กฎและเงื่อนไขในการใช้เว็บบอร์ด (1)
Webmaster | 2019.04.09 | โหวต 1 | คนดู 14379
Webmaster 2019.04.09 1 14379
423
กิจกรรม "ยินดีต้อนรับสู่โลกดิจิตอลนะเพื่อน!!
Zero99 | 2023.09.02 | โหวต 1 | คนดู 281
Zero99 2023.09.02 1 281
422
ชวกเพื่อนสมัยเรียนให้กลับมาเล่น (1)
ExpArmomr | 2023.08.27 | โหวต 0 | คนดู 283
ExpArmomr 2023.08.27 0 283
421
กิจกรรม เพื่อนใหม่ (1)
นัตตี้ | 2023.08.26 | โหวต 1 | คนดู 279
นัตตี้ 2023.08.26 1 279
420
กิจ 418
GANYU2546 | 2023.08.25 | โหวต 0 | คนดู 213
GANYU2546 2023.08.25 0 213
419
Please Add English Language to TDMO (2)
julysno | 2023.08.25 | โหวต 4 | คนดู 248
julysno 2023.08.25 4 248
418
กิจกรรม "ยินดีต้อนรับสู่โลกดิจิตอลนะเพื่อน!!" (179)
Joy | 2023.08.24 | โหวต 8 | คนดู 1567
Joy 2023.08.24 8 1567
417
ปลดแบนผู้เล่นทั้งหมด (1)
DarkPeLe | 2023.08.23 | โหวต 0 | คนดู 428
DarkPeLe 2023.08.23 0 428
416
ไม่มีไอเท็มที่ใช้ในการปลดร่างริวดรามอน X และโดรุแรปเตอร์ X ร่าง 1-3
minilin | 2023.06.29 | โหวต 3 | คนดู 531
minilin 2023.06.29 3 531
415
กิจกรรม ส่งของขวัญ (53)
Joy | 2023.06.15 | โหวต -1 | คนดู 653
Joy 2023.06.15 -1 653
414
อยากให้มีสุ่มที่ปลด โดรุม่อน(แรปเตอร์ดรามอนX)และ ริวดราม่อนX ร่าง 1 และร่าง 2
ผู้ชายลันลามาก | 2023.06.15 | โหวต 0 | คนดู 301
ผู้ชายลันลามาก 2023.06.15 0 301