อันดับเทมเมอร์รายวัน – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
YuKizz
Lv. 8 · Exp. 260024
ลิเวียมอน
ชื่ออะไรดี (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 2
Beard
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
White (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2