อันดับเทมเมอร์รายวัน – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
จoมมารกุหลาบ
Lv. 42 · Exp. 5395430
ลิเวียมอน
ผีแทงหัว (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
Bandcs
Lv. 35 · Exp. 9261231
ลิเวียมอน
Abandc (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 3
Veeda
Lv. 14 · Exp. 1484323
ลิเวียมอน
Aof (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2