อันดับเทมเมอร์รายวัน – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
MASARUZX01
Lv. 33 · Exp. 27307799
ลิลิธมอน
AGUMONZX01 (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 2
29T
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Nirvana (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2