อันดับเทมเมอร์รายเดือน – เบลเฟมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Braco
Lv. 57 · Exp. 327720106
เบลเฟมอน
merva (Lv. 93)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
ZRX24
Lv. 37 · Exp. 16065515
เบลเฟมอน
Tiger (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
11ZEN
Lv. 36 · Exp. 50539849
เบลเฟมอน
VASABI (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
shoichiro
Lv. 34 · Exp. 34074731
เบลเฟมอน
AKUMON (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
V๑LIMETTA๑V
Lv. 21 · Exp. 6219624
เบลเฟมอน
V๑AGUMON๑V (Lv. 36)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
X๑LIMETTA๑X
Lv. 21 · Exp. 6217404
เบลเฟมอน
X๑LALAMON๑X (Lv. 36)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
mansudlor08
Lv. 10 · Exp. 962770
เบลเฟมอน
ong (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ขุนพัน003
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
นินมังกร (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
999555
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
หดเ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1