อันดับเทมเมอร์รายเดือน – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
MoveOn
Lv. 65 · Exp. 121470882
ลิลิธมอน
KFC. (Lv. 97)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 10
Top 2
zKhalodz
Lv. 65 · Exp. 232709604
ลิลิธมอน
OuO (Lv. 92)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Top 3
ToSun
Lv. 54 · Exp. 465516454
ลิลิธมอน
ดุ๊คมอน (Lv. 87)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Jamepaul2020
Lv. 53 · Exp. 331279381
ลิลิธมอน
มารุซังม่อน (Lv. 84)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
TinyShy
Lv. 51 · Exp. 238286475
ลิลิธมอน
MIMI (Lv. 73)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
SonnarinCup
Lv. 47 · Exp. 167793039
ลิลิธมอน
Supporo (Lv. 71)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
หมาน้อยยย
Lv. 47 · Exp. 0
ลิลิธมอน
คุจิระ (Lv. 71)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
VeryCat
Lv. 46 · Exp. 68853455
ลิลิธมอน
FkCat (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Dorson
Lv. 46 · Exp. 22408600
ลิลิธมอน
วีม่อน (Lv. 69)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
KuDoZaKi
Lv. 46 · Exp. 72122322
ลิลิธมอน
tong (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Godji
Lv. 38 · Exp. 99653724
ลิลิธมอน
lol (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
bianka
Lv. 37 · Exp. 26519365
ลิลิธมอน
agumon (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
popmay123
Lv. 37 · Exp. 42493898
ลิลิธมอน
popmay0055 (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
awsd45663
Lv. 36 · Exp. 64480059
ลิลิธมอน
wr826 (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ปวกสายคลัง
Lv. 36 · Exp. 56325115
ลิลิธมอน
อิอิ (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Dreamอะโลฮา
Lv. 36 · Exp. 16831551
ลิลิธมอน
พุดดิง (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
พุดดิ้ง
Lv. 35 · Exp. 41535040
ลิลิธมอน
หมาโฮ่งโฮ่ง (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Montri
Lv. 34 · Exp. 9302188
ลิลิธมอน
XvMon (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
MASARUZX01
Lv. 33 · Exp. 27307799
ลิลิธมอน
AGUMONZX01 (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
o1
Lv. 31 · Exp. 281422
ลิลิธมอน
01 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Iนิก
Lv. 30 · Exp. 20680805
ลิลิธมอน
นิก (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
B_ANKKUB
Lv. 30 · Exp. 21325427
ลิลิธมอน
Agumon (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
วัันพsะ
Lv. 30 · Exp. 21053078
ลิลิธมอน
มoน (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Silentwitch
Lv. 20 · Exp. 4797850
ลิลิธมอน
Silentwitch (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
polaris_21
Lv. 20 · Exp. 91004
ลิลิธมอน
หมาโบ้ (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Aof_Go
Lv. 13 · Exp. 58809
ลิลิธมอน
C4 (Lv. 26)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MiniLin
Lv. 13 · Exp. 306552
ลิลิธมอน
MiniGG (Lv. 26)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
wolf007
Lv. 12 · Exp. 963869
ลิลิธมอน
pagu (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Bankukung
Lv. 12 · Exp. 969255
ลิลิธมอน
Eka (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
0จัริน0
Lv. 11 · Exp. 721808
ลิลิธมอน
อากุมอน (Lv. 23)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
RinRainz
Lv. 10 · Exp. 393517
ลิลิธมอน
KOHAKU (Lv. 19)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ricuto
Lv. 8 · Exp. 643482
ลิลิธมอน
Ronin (Lv. 18)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
AoMNgaI
Lv. 6 · Exp. 211513
ลิลิธมอน
orojimaru (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
iu
Lv. 6 · Exp. 165236
ลิลิธมอน
ฮิบะ (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
kaen07
Lv. 5 · Exp. 262557
ลิลิธมอน
popo (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
KanMRT
Lv. 3 · Exp. 32933
ลิลิธมอน
XxอากุมอนxX (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
nua
Lv. 3 · Exp. 25372
ลิลิธมอน
kavin (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Epitaph
Lv. 3 · Exp. 19516
ลิลิธมอน
Neo (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Adamas
Lv. 2 · Exp. 14850
ลิลิธมอน
ลาล้าม่อน (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
xilin
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
agumon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
xilin0
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
lalamon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
29T
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Nirvana (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Garfield29
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
..... (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
lolighost
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
lalachang (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Masazaru
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
AgumonN (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Keusz
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Agumon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ปองไคดู
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
ปุกปุย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Hughiet
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Agumon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
มอสสสส
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
หมาป่า (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
asdasdasdqwd
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
qwdqwdqwdqwd (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
สวEWี่สวE
Lv. 1 · Exp. 54
ลิลิธมอน
หมี้หนังหมา (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
tongZT
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
คุคุมอน (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1