อันดับเทมเมอร์รายเดือน – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
notmee
Lv. 68 · Exp. 188219713
ลิลิธมอน
พิโคเดวีม่อน (Lv. 95)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
Jhixus
Lv. 64 · Exp. 390802752
ลิลิธมอน
Yatagaromon (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Top 3
Chinso
Lv. 60 · Exp. 562482834
ลิลิธมอน
Gaomon (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Hyojung
Lv. 60 · Exp. 1998844
ลิลิธมอน
Candy (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
trithanawart
Lv. 60 · Exp. 0
ลิลิธมอน
++ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
GGstudy
Lv. 40 · Exp. 26403617
ลิลิธมอน
กิล (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Phiro
Lv. 39 · Exp. 122069352
ลิลิธมอน
กุหลาบหนาม (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
IITikII
Lv. 38 · Exp. 59054021
ลิลิธมอน
Pow (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
lupss
Lv. 38 · Exp. 31074883
ลิลิธมอน
lupss1 (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Makize
Lv. 38 · Exp. 45392291
ลิลิธมอน
Xmon (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
blackunicorn
Lv. 37 · Exp. 21286183
ลิลิธมอน
maddog (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
lสี่e๓้u
Lv. 37 · Exp. 72174668
ลิลิธมอน
oJุ่u (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
OCHe
Lv. 37 · Exp. 29454096
ลิลิธมอน
นวย (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Pain6วิถี
Lv. 36 · Exp. 64223907
ลิลิธมอน
Fujitora (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
AmuletDaimon
Lv. 36 · Exp. 50540495
ลิลิธมอน
Whiteunicorn (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Airie
Lv. 35 · Exp. 13433121
ลิลิธมอน
DragonSlayer (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Lilithz
Lv. 34 · Exp. 19773883
ลิลิธมอน
Belze (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Learner
Lv. 33 · Exp. 22727046
ลิลิธมอน
falco (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Buty
Lv. 32 · Exp. 12695214
ลิลิธมอน
___ (Lv. 45)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
tim087
Lv. 32 · Exp. 13678114
ลิลิธมอน
mkhop (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Amulet
Lv. 31 · Exp. 17289
ลิลิธมอน
ต้นไม้ (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
HareLuya
Lv. 30 · Exp. 20692764
ลิลิธมอน
AhGumon (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Toru_
Lv. 30 · Exp. 20597282
ลิลิธมอน
V1 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
PATNIS
Lv. 30 · Exp. 20632240
ลิลิธมอน
AGUMON (Lv. 43)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
_GODZILLA_
Lv. 30 · Exp. 20640332
ลิลิธมอน
_DRAGON_ (Lv. 43)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SSA.Moon
Lv. 20 · Exp. 418742
ลิลิธมอน
SSAMON (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Tong2542
Lv. 20 · Exp. 584802
ลิลิธมอน
Bao (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Hisanna
Lv. 15 · Exp. 356050
ลิลิธมอน
Mekuto (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SKYMOON
Lv. 12 · Exp. 1024642
ลิลิธมอน
Kingwf (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Lostknight
Lv. 10 · Exp. 1113382
ลิลิธมอน
กาโอ (Lv. 22)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Kurama04
Lv. 5 · Exp. 99317
ลิลิธมอน
AURGUR (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Minna1993
Lv. 5 · Exp. 113
ลิลิธมอน
GTO (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
zBallzTH
Lv. 3 · Exp. 85530
ลิลิธมอน
Earth (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
อิคุโตะPHD
Lv. 3 · Exp. 42760
ลิลิธมอน
ฟอลโคมอน (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
THIRTeeN
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
AGuMOn (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SOMYU
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
YUI (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KKTP
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
KKL (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Mood
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
sky (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
moonLight
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
DOGGY (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
txpyct
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
deku (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
อะนะ
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
000000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
AzaceL
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
AGo (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
AzaceL.
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
00 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Mistrix
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Nus (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
LanKa
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
DLLM (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
DaoJu
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
DLLM (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
FuHuaKa
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
DLLM (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ShuMaDan
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
DLLM (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
yamstraawber
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
LALAN (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Magumi
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
swit (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ขุนนาง
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Luviala (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
BlackSlayerX
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Rose (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
MongGG
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
drrd (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ju2545
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
ju (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
hkaoku
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
oku (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Albedol
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
FAL (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
WWWWWWWWWWWW
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
WWWWWWWWWWWW (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1