อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
น้องเคนน้อย
Lv. 78 · Exp. 848008120
ลิเวียมอน
DoraeMon (Lv. 99)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Top 2
+++++++
Lv. 73 · Exp. 1383416437
ลิเวียมอน
ก็ผมนิ (Lv. 106)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Top 3
SUXIAN
Lv. 71 · Exp. 859024401
ลิเวียมอน
Vmon (Lv. 103)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Karinbai
Lv. 66 · Exp. 1052985538
ลิเวียมอน
Methasit (Lv. 90)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
GetOut001
Lv. 61 · Exp. 478549645
ลิเวียมอน
ยิงแปดทำไม (Lv. 95)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
SuXianSheng
Lv. 57 · Exp. 529823371
ลิเวียมอน
XVMON (Lv. 93)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ball1
Lv. 57 · Exp. 482015790
ลิเวียมอน
มังกรจิว (Lv. 81)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Sunzet
Lv. 55 · Exp. 211298131
ลิเวียมอน
AgruMeow (Lv. 77)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
จอมพลผลไม้
Lv. 52 · Exp. 139168683
ลิเวียมอน
จอมพล. (Lv. 81)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MaxnumGo
Lv. 51 · Exp. 315599689
ลิเวียมอน
ลูกรัก1 (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Daken
Lv. 50 · Exp. 215261566
ลิเวียมอน
กิลมอน... (Lv. 77)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
mi_mi
Lv. 50 · Exp. 147123232
ลิเวียมอน
mi_mi02 (Lv. 75)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
16บัวลอย
Lv. 49 · Exp. 67150000
ลิเวียมอน
บัวจม (Lv. 75)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BLPK03
Lv. 48 · Exp. 10188479
ลิเวียมอน
GilMoN (Lv. 73)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Takeshi00
Lv. 48 · Exp. 120426075
ลิเวียมอน
God (Lv. 72)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Niam
Lv. 48 · Exp. 29156582
ลิเวียมอน
Churiken (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Chimomgpear
Lv. 47 · Exp. 274486762
ลิเวียมอน
appmongter (Lv. 71)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Squaloss
Lv. 47 · Exp. 62269603
ลิเวียมอน
Aguji (Lv. 68)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Detective4
Lv. 46 · Exp. 170749331
ลิเวียมอน
XvParadin (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
DcSsKS
Lv. 46 · Exp. 39047662
ลิเวียมอน
SuaYeon (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Greyhair
Lv. 45 · Exp. 35083406
ลิเวียมอน
Socute (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
suuushi
Lv. 45 · Exp. 2224508
ลิเวียมอน
ssuushi (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Nonthawtx
Lv. 45 · Exp. 87146
ลิเวียมอน
xกิล (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Tohya
Lv. 44 · Exp. 126249096
ลิเวียมอน
KTM (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
มาเยะ
Lv. 43 · Exp. 163539391
ลิเวียมอน
น้องน่ารัก (Lv. 65)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
pluemp_x
Lv. 42 · Exp. 177866578
ลิเวียมอน
Impmon (Lv. 64)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
lilly1
Lv. 39 · Exp. 110864642
ลิเวียมอน
lalamon (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
suushi
Lv. 39 · Exp. 62614347
ลิเวียมอน
HaShi (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
............
Lv. 38 · Exp. 30438755
ลิเวียมอน
.... (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
_Alone_
Lv. 38 · Exp. 22428194
ลิเวียมอน
ราชันย์มังกร (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
PleumprimJ
Lv. 36 · Exp. 63943281
ลิเวียมอน
นกน้อย (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
@Yume@
Lv. 36 · Exp. 35197258
ลิเวียมอน
@lala@ (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Darth
Lv. 36 · Exp. 27100009
ลิเวียมอน
Vader (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
eikimiji
Lv. 36 · Exp. 22697503
ลิเวียมอน
Eikimiju (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Jiksung
Lv. 36 · Exp. 7637084
ลิเวียมอน
Maburopurple (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Tying
Lv. 35 · Exp. 59333799
ลิเวียมอน
oนกo (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
.TEELEK.
Lv. 35 · Exp. 6837990
ลิเวียมอน
ฟอลโคมอน (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
opor4
Lv. 34 · Exp. 29275663
ลิเวียมอน
1111 (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
omeseal
Lv. 32 · Exp. 26413101
ลิเวียมอน
wo (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
u้ouoะไs
Lv. 30 · Exp. 20681538
ลิเวียมอน
u้ouoากุมou (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Noxious
Lv. 30 · Exp. 20454669
ลิเวียมอน
fonkho (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Mangsa16
Lv. 30 · Exp. 21841610
ลิเวียมอน
บัวลอย1 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
กิกิกิกิ
Lv. 22 · Exp. 2756936
ลิเวียมอน
อิอิ (Lv. 37)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MAs12
Lv. 18 · Exp. 1047788
ลิเวียมอน
MAs12 (Lv. 33)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ryumaru
Lv. 15 · Exp. 360091
ลิเวียมอน
Aqua (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MaSaMuNea
Lv. 10 · Exp. 364667
ลิเวียมอน
OBonE (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
INVENHz
Lv. 10 · Exp. 510306
ลิเวียมอน
Falcomon (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
pruebita
Lv. 8 · Exp. 273273
ลิเวียมอน
nidiea (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Mr.First
Lv. 8 · Exp. 296010
ลิเวียมอน
หมาน้อย (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PleumprimJai
Lv. 8 · Exp. 589485
ลิเวียมอน
Alvisz (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
......M
Lv. 7 · Exp. 179782
ลิเวียมอน
..V.. (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
yutaa
Lv. 6 · Exp. 167680
ลิเวียมอน
asd (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
nonsseedsad
Lv. 5 · Exp. 644
ลิเวียมอน
non (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ควeถaoก
Lv. 3 · Exp. 16671
ลิเวียมอน
นายขนมต้ม (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Joker2020
Lv. 3 · Exp. 38170
ลิเวียมอน
Lala (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
LastPlayer
Lv. 2 · Exp. 14850
ลิเวียมอน
DOG (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
oฉันรักเธอo
Lv. 2 · Exp. 14850
ลิเวียมอน
ลูกเพ่ (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Immortal45
Lv. 2 · Exp. 14850
ลิเวียมอน
SsS (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
UJUJ
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
JYJYJ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KeresYorn
Lv. 1 · Exp. 4
ลิเวียมอน
LuLu (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Merchantz
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Florant (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ครูพี่โอ๊บ
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
ปากหมา (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
อาซังคุง
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
นาอิสะ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
HollowKung
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
GaoMon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
WorawitGG
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
บุกดิวะ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Hephestus.
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Falcomon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SeaiPG
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Lolo (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
namaki
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
namasumon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
HOFFMAN
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
กาโว (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KaiQew
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
นกน้อย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Cov1d
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Omon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
hole
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
moho (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
oรักเธอนะo
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
ลูกเพ่ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
TOROO
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
ro (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
savaludo
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
nn (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
545646846521
Lv. 1 · Exp. 4
ลิเวียมอน
465456877777 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
tachpia
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
LALA (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1