อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
บอลลี้
Lv. 77 · Exp. 193310220
ลิเวียมอน
ดุ๊กๆ (Lv. 111)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Top 2
YukiYusei
Lv. 53 · Exp. 61446656
ลิเวียมอน
Agu (Lv. 82)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
nitoro053
Lv. 50 · Exp. 330763410
ลิเวียมอน
อิมมอนx (Lv. 78)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
คนบนฟ้าครับ
Lv. 50 · Exp. 31630296
ลิเวียมอน
Xvmon (Lv. 77)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
BiBBB
Lv. 49 · Exp. 27282597
ลิเวียมอน
กิลลลลลลลลลล (Lv. 75)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
กิกัส
Lv. 49 · Exp. 102916803
ลิเวียมอน
กาล่า (Lv. 73)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Tunderz
Lv. 47 · Exp. 4030957
ลิเวียมอน
King (Lv. 69)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
BaichaMeejai
Lv. 46 · Exp. 241382126
ลิเวียมอน
BAIMON (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Beginnewbie
Lv. 46 · Exp. 89339492
ลิเวียมอน
yellow (Lv. 62)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Ijin
Lv. 45 · Exp. 75490220
ลิเวียมอน
Grax (Lv. 68)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Tomiko
Lv. 44 · Exp. 197251104
ลิเวียมอน
Veeking (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
หม่องแจ๊ะ
Lv. 42 · Exp. 112872012
ลิเวียมอน
หม่องฟ้า (Lv. 63)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
CatSoCute
Lv. 41 · Exp. 127292568
ลิเวียมอน
ZEED (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Sunandmoon
Lv. 39 · Exp. 14088329
ลิเวียมอน
KinG (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
God_K
Lv. 39 · Exp. 59630022
ลิเวียมอน
AGU_SSR (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
PochTH
Lv. 39 · Exp. 53852565
ลิเวียมอน
Kliwki (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ลากิ
Lv. 39 · Exp. 113660985
ลิเวียมอน
บาล่า (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
อาโออิ2
Lv. 38 · Exp. 102644906
ลิเวียมอน
ลูกรักพ่ออ (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SaenHaf
Lv. 37 · Exp. 42047354
ลิเวียมอน
JustAgu (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
กัสม่อน
Lv. 37 · Exp. 23916153
ลิเวียมอน
อากุม่อนคุง (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Draconic
Lv. 37 · Exp. 65630902
ลิเวียมอน
นิวเดอะหวัง (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
กินนมนอน
Lv. 36 · Exp. 30018671
ลิเวียมอน
กิ้งก่าอเมซอ (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
jaais
Lv. 36 · Exp. 25861679
ลิเวียมอน
VA (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
PAraron
Lv. 36 · Exp. 65061978
ลิเวียมอน
XVMoN (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
punssz
Lv. 36 · Exp. 13911320
ลิเวียมอน
อากุมอนซัง (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
miLim
Lv. 34 · Exp. 23950656
ลิเวียมอน
Darkmon (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Copnoy
Lv. 34 · Exp. 32404259
ลิเวียมอน
Kanoon (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KittisakBall
Lv. 34 · Exp. 2899699
ลิเวียมอน
มิราจกาโอ (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Slot01
Lv. 34 · Exp. 5078965
ลิเวียมอน
Gulimon (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ข้าวผัดปู
Lv. 30 · Exp. 20490406
ลิเวียมอน
หมู (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Michiko
Lv. 30 · Exp. 20462418
ลิเวียมอน
กาโอมอน (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
GaMeME1
Lv. 30 · Exp. 20741782
ลิเวียมอน
คุณวีมอน (Lv. 43)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
BallLY
Lv. 26 · Exp. 886888
ลิเวียมอน
กาโอ (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
GOTOIL
Lv. 23 · Exp. 6949693
ลิเวียมอน
นะจ๊ะ (Lv. 37)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Dogtoys
Lv. 15 · Exp. 314692
ลิเวียมอน
NSF (Lv. 30)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ArtDanaiS
Lv. 12 · Exp. 1099705
ลิเวียมอน
ADanaiS (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Zeotoz
Lv. 11 · Exp. 672095
ลิเวียมอน
อากุโดรัน (Lv. 23)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SาชาSาชสีห์
Lv. 8 · Exp. 244462
ลิเวียมอน
Rkumon (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
CEO.GUN
Lv. 8 · Exp. 275460
ลิเวียมอน
ceo (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
อิคุตัน
Lv. 8 · Exp. 262687
ลิเวียมอน
อายูตัน (Lv. 14)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
punss
Lv. 6 · Exp. 368326
ลิเวียมอน
punss00 (Lv. 14)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
AdNew
Lv. 6 · Exp. 151497
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
GANGXA
Lv. 6 · Exp. 125412
ลิเวียมอน
123456 (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
PreEmm
Lv. 5 · Exp. 236776
ลิเวียมอน
001 (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Lodan
Lv. 5 · Exp. 232698
ลิเวียมอน
Blue. (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Fixcasttttt
Lv. 5 · Exp. 231372
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
EvoStratos
Lv. 5 · Exp. 260956
ลิเวียมอน
Gaomon (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
merchantzZ
Lv. 4 · Exp. 162261
ลิเวียมอน
01 (Lv. 9)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ง่วงก็ไปนอน
Lv. 3 · Exp. 26692
ลิเวียมอน
Mz1 (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Cruzi
Lv. 3 · Exp. 20975
ลิเวียมอน
งั่มมม (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
juyaiii
Lv. 2 · Exp. 14850
ลิเวียมอน
ฟอลโค (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
GFX
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
XX (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Horokeu
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Tussa (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
merchantz2
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
01 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Calace01
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
fds (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
GG.bTH
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
gg (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
GODxCAT
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
oo (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
หน้าทีรับฝาก
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
กาโอมอน (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
6ixty9ineZ
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
NinJaZ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
l2omanoff
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
งุ้ยยย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
WIII
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
งุ้ยย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1