อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
AcerI3
Lv. 73 · Exp. 1513906186
ลิเวียมอน
No.1 (Lv. 109)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
Hashimaru
Lv. 61 · Exp. 24084273
ลิเวียมอน
คิราระ (Lv. 85)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
Top 3
อินคา
Lv. 50 · Exp. 133437276
ลิเวียมอน
xveemon (Lv. 77)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
NoCounter
Lv. 45 · Exp. 66649044
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
DomHee1
Lv. 44 · Exp. 40605510
ลิเวียมอน
DomHum (Lv. 66)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
D.QueenF
Lv. 43 · Exp. 52062247
ลิเวียมอน
AgumonXL (Lv. 63)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
LIonY
Lv. 42 · Exp. 155359350
ลิเวียมอน
Prayut (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
จoมมารกุหลาบ
Lv. 42 · Exp. 5395430
ลิเวียมอน
ผีแทงหัว (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Raynemo
Lv. 42 · Exp. 29327843
ลิเวียมอน
Rosie (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Pavlin
Lv. 41 · Exp. 127817663
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
2XSlowed
Lv. 39 · Exp. 53346250
ลิเวียมอน
วีมอนตัวป่วน (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
LADYSIXXY
Lv. 39 · Exp. 44570973
ลิเวียมอน
กิลมอนน (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ZeTime_666
Lv. 37 · Exp. 54680583
ลิเวียมอน
returndragon (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
One_1_
Lv. 37 · Exp. 19320947
ลิเวียมอน
XvMoN (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ioupzx00zz
Lv. 37 · Exp. 528540
ลิเวียมอน
ฟิสเซอ (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
AlieZoNiA
Lv. 36 · Exp. 29073091
ลิเวียมอน
Xia (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
MaoGaw.
Lv. 36 · Exp. 46190911
ลิเวียมอน
EXV. (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
CeamVanilla
Lv. 35 · Exp. 60316857
ลิเวียมอน
HaoHao (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Bandcs
Lv. 35 · Exp. 9261231
ลิเวียมอน
Abandc (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ฮิโระ
Lv. 32 · Exp. 17016157
ลิเวียมอน
ลาลา (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Sixxxy
Lv. 32 · Exp. 20793594
ลิเวียมอน
zzzz (Lv. 45)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
afafaffqafwa
Lv. 30 · Exp. 20827721
ลิเวียมอน
fawfawf (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ศิลปินเอก
Lv. 30 · Exp. 21034061
ลิเวียมอน
FANFAN (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Jaas
Lv. 21 · Exp. 1528916
ลิเวียมอน
Mooog (Lv. 36)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Veeda
Lv. 14 · Exp. 1484323
ลิเวียมอน
Aof (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BameKung
Lv. 10 · Exp. 454959
ลิเวียมอน
Agumon (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ladymuffin
Lv. 7 · Exp. 194032
ลิเวียมอน
muffin (Lv. 14)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ดลยา
Lv. 6 · Exp. 256578
ลิเวียมอน
love (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Zenons.
Lv. 5 · Exp. 257717
ลิเวียมอน
agumon (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
humnoi1122
Lv. 5 · Exp. 260213
ลิเวียมอน
4242่่ (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Sixxy
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
SSSS (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Alr7ely
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
123 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
XTICKET
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
XTICKET (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Nathapon
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
ag (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ตั๋วX
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
Po (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ซิลการ์ด
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
++ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ehgf
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
18974 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
drffgdfgdf
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
dgdrgdf (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1