อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
GARNiDELiA
Lv. 12 · Exp. 780507
ลิเวียมอน
11040 (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 2
Kuypongdie
Lv. 12 · Exp. 840570
ลิเวียมอน
kuymon (Lv. 23)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 3
PaaTong
Lv. 9 · Exp. 323779
ลิเวียมอน
AriKiMon (Lv. 19)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ซีลๆๆๆ
Lv. 3 · Exp. 16137
ลิเวียมอน
จอยใน (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
สมศักดิ์.มณี
Lv. 1 · Exp. 4
ลิเวียมอน
จี่จัง (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2