อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิเวียมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
WhFuse
Lv. 50 · Exp. 119154388
ลิเวียมอน
Whปิโย (Lv. 78)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
BloomMing
Lv. 40 · Exp. 1808032
ลิเวียมอน
SoulBird (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
Hipro
Lv. 39 · Exp. 12422295
ลิเวียมอน
Rala (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
วันเพล
Lv. 38 · Exp. 32383263
ลิเวียมอน
กุหลาบ (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
PalmPNT
Lv. 35 · Exp. 12952897
ลิเวียมอน
rena (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Knights
Lv. 33 · Exp. 35894620
ลิเวียมอน
Agumons (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Pawn
Lv. 33 · Exp. 10289411
ลิเวียมอน
Rosemon (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
GarulousKing
Lv. 33 · Exp. 10344782
ลิเวียมอน
Nighttail (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Fresh123
Lv. 10 · Exp. 1028622
ลิเวียมอน
yteru6ri (Lv. 22)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KATE1808
Lv. 10 · Exp. 988782
ลิเวียมอน
Piyo (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
gomamon4
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
mjjj (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
คลัง.1
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
0.1 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
มะแอ้ว
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
มิราจ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
กบสามขา
Lv. 1 · Exp. 0
ลิเวียมอน
กาโอ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1