อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – เบลเฟมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
NcsShooter
Lv. 61 · Exp. 848465050
เบลเฟมอน
Dragon (Lv. 96)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 6
Top 2
IZUMINA
Lv. 57 · Exp. 346270742
เบลเฟมอน
Kakunos (Lv. 80)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
Top 3
Psan
Lv. 53 · Exp. 65800284
เบลเฟมอน
GQ (Lv. 83)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
วาวอ
Lv. 44 · Exp. 168008449
เบลเฟมอน
วีมมอน (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Yoshinaa
Lv. 40 · Exp. 28590243
เบลเฟมอน
lalallalaal (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
XSoulSagaSX
Lv. 37 · Exp. 78736868
เบลเฟมอน
WeRiPon (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Takanashi
Lv. 37 · Exp. 40061151
เบลเฟมอน
Masari (Lv. 54)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Dayzemo
Lv. 35 · Exp. 62048893
เบลเฟมอน
ฟอลโค (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
phaKub
Lv. 33 · Exp. 12196202
เบลเฟมอน
Xforce (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Raynemo
Lv. 30 · Exp. 20897455
เบลเฟมอน
Rosie (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ยังอีก
Lv. 30 · Exp. 20732822
เบลเฟมอน
หมาบ้า (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
งุ้งงิ้
Lv. 19 · Exp. 4663238
เบลเฟมอน
หมาป่า (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
kaiPha
Lv. 10 · Exp. 409826
เบลเฟมอน
nong (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Velzado
Lv. 8 · Exp. 260723
เบลเฟมอน
มังกรเพลิง (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Pranona1
Lv. 2 · Exp. 14850
เบลเฟมอน
Tlepranonw (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Zangao
Lv. 1 · Exp. 6
เบลเฟมอน
Falcon (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PAINKILLERXX
Lv. 1 · Exp. 9
เบลเฟมอน
xxxss (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
มาซา15
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
มาลิ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
PowerOOF
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
0000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
มาส่งของ00
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
ร่ำรวย (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Item1
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
555 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
firxt
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
ก็มาดิสส (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1