อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – เบลเฟมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Zarsarun
Lv. 70 · Exp. 1127960449
เบลเฟมอน
ZARVear (Lv. 105)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
PitchyNJ
Lv. 51 · Exp. 91627868
เบลเฟมอน
GaomonNJ (Lv. 79)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
ZzDioSzZ
Lv. 43 · Exp. 66692761
เบลเฟมอน
ZzมะขามzZ (Lv. 64)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Excalibur01
Lv. 41 · Exp. 10542745
เบลเฟมอน
Zeldiz (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SpyRisa
Lv. 40 · Exp. 2075322
เบลเฟมอน
กิลมอน (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
RisaSpy
Lv. 40 · Exp. 1996879
เบลเฟมอน
กิลมอน (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
FewKuay007
Lv. 39 · Exp. 8121090
เบลเฟมอน
FewJunir (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Donquixote24
Lv. 38 · Exp. 22378460
เบลเฟมอน
Gaomon (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
MaonoiZ
Lv. 37 · Exp. 16136886
เบลเฟมอน
Gao (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Ok28
Lv. 35 · Exp. 21467812
เบลเฟมอน
กิลกิล (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
VoizZ
Lv. 35 · Exp. 54882
เบลเฟมอน
Wolf (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ซIโยนาระ
Lv. 34 · Exp. 24712615
เบลเฟมอน
กิลมอน (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
bom50
Lv. 32 · Exp. 22083788
เบลเฟมอน
bom60 (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Y55
Lv. 32 · Exp. 18107795
เบลเฟมอน
lalamon (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
xXBook5234Xx
Lv. 14 · Exp. 1628707
เบลเฟมอน
book5234 (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Smile.
Lv. 3 · Exp. 25414
เบลเฟมอน
Isฟมou (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
123456789+
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
10 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
KUMAJEE
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
000 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
ผมก็ว่างัน
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
AAA (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1