อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – เบลเฟมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Over4our
Lv. 65 · Exp. 650148006
เบลเฟมอน
XXL (Lv. 101)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Top 2
Darklorcl
Lv. 55 · Exp. 347742674
เบลเฟมอน
Agumon (Lv. 89)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Top 3
titlenut
Lv. 52 · Exp. 270997740
เบลเฟมอน
วีดามอน (Lv. 74)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
LiSaO
Lv. 46 · Exp. 215817265
เบลเฟมอน
XVMON (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
ชื่ออาร์มง่ะ
Lv. 46 · Exp. 170628112
เบลเฟมอน
อๅกุม่อน (Lv. 70)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ผู้อยู่รอด
Lv. 44 · Exp. 177665105
เบลเฟมอน
ตัวเอก (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
RoBot1K
Lv. 41 · Exp. 37767351
เบลเฟมอน
AOX (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ชาเกบิ
Lv. 39 · Exp. 49333781
เบลเฟมอน
Akaebi (Lv. 58)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Moเน่
Lv. 39 · Exp. 25544268
เบลเฟมอน
ขี้ข้า (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
palmxx
Lv. 38 · Exp. 69368789
เบลเฟมอน
palmyyy (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
มิร่าเจนนนน
Lv. 36 · Exp. 9658702
เบลเฟมอน
lalamon (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
JokerSB_xiii
Lv. 36 · Exp. 67487066
เบลเฟมอน
Enok (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
GodzillaTH
Lv. 35 · Exp. 51780863
เบลเฟมอน
Shushi (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ARK444
Lv. 35 · Exp. 267589
เบลเฟมอน
XVII (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
ตาคิว
Lv. 34 · Exp. 44228822
เบลเฟมอน
XVMON (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
หนoนเเสนดีo
Lv. 34 · Exp. 50738536
เบลเฟมอน
ooอากุมอนoo (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
อานอส
Lv. 32 · Exp. 27896286
เบลเฟมอน
รังกะ (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Ace.Rewsay
Lv. 20 · Exp. 178551
เบลเฟมอน
จันโอชา (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
rcrb2040
Lv. 15 · Exp. 285556
เบลเฟมอน
อากุม่อน (Lv. 30)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
asdwaas
Lv. 15 · Exp. 832264
เบลเฟมอน
อากุม่อน (Lv. 28)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
มิร่าเจนน
Lv. 14 · Exp. 1822162
เบลเฟมอน
lalamon (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
มิร่าเจนนน
Lv. 14 · Exp. 1867310
เบลเฟมอน
lalamon (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
มิร่าเจนนนนน
Lv. 14 · Exp. 1827018
เบลเฟมอน
lalamon (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
สวยใสไร้สมอง
Lv. 14 · Exp. 694100
เบลเฟมอน
หล่อใสไร้สมอ (Lv. 24)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
asasasasafgb
Lv. 8 · Exp. 691965
เบลเฟมอน
awdcftgnhbgy (Lv. 18)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
komodokuy
Lv. 8 · Exp. 265901
เบลเฟมอน
yumki (Lv. 17)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
sixnine69
Lv. 7 · Exp. 318522
เบลเฟมอน
sixnine96 (Lv. 15)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
hgli
Lv. 5 · Exp. 19260
เบลเฟมอน
djyt (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Aumlnw3
Lv. 3 · Exp. 36419
เบลเฟมอน
กาโอมอน (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
UkataShiro
Lv. 3 · Exp. 18435
เบลเฟมอน
กาโอมอน (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SOSOis
Lv. 2 · Exp. 14850
เบลเฟมอน
DEEKUB (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
BookMark
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
File (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Chakaebi
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
Owlkaebi (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
อาคัตสึกิ
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
นกแสก (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
M4D1C
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
N2 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
goodmoou
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
jkko (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1