อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – เบลเฟมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
ค.ควายเข้านา
Lv. 69 · Exp. 1178142701
เบลเฟมอน
BaBy (Lv. 103)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 7
Top 2
กอ.กอไก่
Lv. 67 · Exp. 29329501
เบลเฟมอน
ขอ.ไข่ในเล้า (Lv. 98)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 11
Top 3
rqtt9
Lv. 66 · Exp. 622577530
เบลเฟมอน
NoFeeling (Lv. 97)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Eดกnง
Lv. 59 · Exp. 111646451
เบลเฟมอน
u้ouดกnง (Lv. 83)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
KiSZER
Lv. 54 · Exp. 508982637
เบลเฟมอน
AguRIMoN (Lv. 82)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
BossSan
Lv. 51 · Exp. 257315787
เบลเฟมอน
นกอีกแล้ว (Lv. 78)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 5
BeatsMaster
Lv. 38 · Exp. 85047598
เบลเฟมอน
Agumon (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Umio
Lv. 38 · Exp. 58622896
เบลเฟมอน
Lev (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
MegaStar
Lv. 38 · Exp. 14701033
เบลเฟมอน
Megamon (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
กิตติกานต์
Lv. 37 · Exp. 21483161
เบลเฟมอน
บลู (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Nogami
Lv. 37 · Exp. 81654106
เบลเฟมอน
Veemon (Lv. 51)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
SADBOY
Lv. 36 · Exp. 51653370
เบลเฟมอน
OYASUMI (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
accawer
Lv. 35 · Exp. 36753761
เบลเฟมอน
นักรพแสง (Lv. 50)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
EX.MASARU.2
Lv. 34 · Exp. 4950594
เบลเฟมอน
EX.GUILMON (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
RUJGIX
Lv. 33 · Exp. 12792358
เบลเฟมอน
DUKEMON (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
0PanDa0
Lv. 30 · Exp. 20788747
เบลเฟมอน
FolCo (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
prax
Lv. 19 · Exp. 2961044
เบลเฟมอน
hare (Lv. 34)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Mynameisyuuu
Lv. 14 · Exp. 1646191
เบลเฟมอน
No1 (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ขไข่ในเล้า
Lv. 10 · Exp. 479236
เบลเฟมอน
ratata (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BasDy007
Lv. 6 · Exp. 189894
เบลเฟมอน
HEERO (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Daikis
Lv. 6 · Exp. 230467
เบลเฟมอน
aaa (Lv. 13)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Xx.Ken.xX
Lv. 6 · Exp. 197003
เบลเฟมอน
monmon (Lv. 12)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
จอมพลผลไม้
Lv. 5 · Exp. 251958
เบลเฟมอน
ดวงจันทร์ (Lv. 11)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
TenZ01
Lv. 3 · Exp. 12998
เบลเฟมอน
นกเจ่า (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Aggh
Lv. 3 · Exp. 13426
เบลเฟมอน
as (Lv. 6)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
SuGarTeamS
Lv. 2 · Exp. 27140
เบลเฟมอน
GeoGao (Lv. 5)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
NitinonTarn_
Lv. 2 · Exp. 14851
เบลเฟมอน
อาหารหมา (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
0Methasit0
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
ฟอลโคมอน (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
bdiozkl11
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
v1 (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
C0MM0N
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
ฟอลโคมอน (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
MerchantZ
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
Rolly (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
NunJa
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
ลุงตุ่ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Tazoro
Lv. 1 · Exp. 0
เบลเฟมอน
zata (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1