อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
MyRed
Lv. 45 · Exp. 20432801
ลิลิธมอน
Rmon (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 2
IoBALLoI
Lv. 34 · Exp. 36094463
ลิลิธมอน
ชายใหญ่ (Lv. 49)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
suppanat52
Lv. 2 · Exp. 20839
ลิลิธมอน
mad (Lv. 5)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
marymijimoto
Lv. 2 · Exp. 16923
ลิลิธมอน
sugus (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1