อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
StreliziaX02
Lv. 45 · Exp. 122963817
ลิลิธมอน
ShineXmon (Lv. 68)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 2
BlackStardd
Lv. 41 · Exp. 69172810
ลิลิธมอน
King (Lv. 59)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
มันโอนไวป่าว
Lv. 40 · Exp. 52170759
ลิลิธมอน
พี่ถามแค่นี้ (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Fernphin
Lv. 40 · Exp. 11468573
ลิลิธมอน
oโอลีีฟo (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Ayumuww
Lv. 39 · Exp. 95358774
ลิลิธมอน
fufu (Lv. 55)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Lachesiz
Lv. 34 · Exp. 26628087
ลิลิธมอน
อมร (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Omakase
Lv. 33 · Exp. 23012041
ลิลิธมอน
skasd (Lv. 47)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ST001
Lv. 30 · Exp. 20737487
ลิลิธมอน
0001 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Snowjung
Lv. 30 · Exp. 20573432
ลิลิธมอน
Gaojung (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
ST002
Lv. 30 · Exp. 19809008
ลิลิธมอน
02 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
FlukePsycho
Lv. 22 · Exp. 2649408
ลิลิธมอน
Lilbaby (Lv. 37)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
1515134t
Lv. 10 · Exp. 256015
ลิลิธมอน
138148f134 (Lv. 20)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
341f51534
Lv. 10 · Exp. 42420
ลิลิธมอน
342f6234 (Lv. 20)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
25617216
Lv. 10 · Exp. 18101
ลิลิธมอน
r12tf6h1 (Lv. 20)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
NS
Lv. 3 · Exp. 89218
ลิลิธมอน
act (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Allgain
Lv. 2 · Exp. 17670
ลิลิธมอน
Falcon (Lv. 4)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
asdsdaasd
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
sadasds (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
AaA_Aa
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
ads (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1