อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
OCHe
Lv. 37 · Exp. 29454096
ลิลิธมอน
นวย (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 2
Buty
Lv. 32 · Exp. 12695214
ลิลิธมอน
___ (Lv. 45)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 3
SSA.Moon
Lv. 20 · Exp. 418742
ลิลิธมอน
SSAMON (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Tong2542
Lv. 20 · Exp. 584802
ลิลิธมอน
Bao (Lv. 35)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Hisanna
Lv. 15 · Exp. 356050
ลิลิธมอน
Mekuto (Lv. 29)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
SKYMOON
Lv. 12 · Exp. 1024642
ลิลิธมอน
Kingwf (Lv. 25)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
zBallzTH
Lv. 3 · Exp. 85530
ลิลิธมอน
Earth (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
Mood
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
sky (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
moonLight
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
DOGGY (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Albedol
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
FAL (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
WWWWWWWWWWWW
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
WWWWWWWWWWWW (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1