อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
Xrangsit
Lv. 52 · Exp. 314095133
ลิลิธมอน
กิลม่อน (Lv. 81)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Top 2
ฮัทสึชิโนะ
Lv. 41 · Exp. 118216388
ลิลิธมอน
ลาฮารุ (Lv. 62)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Top 3
Raynemo
Lv. 38 · Exp. 93374637
ลิลิธมอน
Rosie (Lv. 56)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
XSoulSagaSX
Lv. 33 · Exp. 2640971
ลิลิธมอน
MoJi (Lv. 46)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
ElekTra
Lv. 30 · Exp. 20427913
ลิลิธมอน
FJ1 (Lv. 44)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
น้อน
Lv. 10 · Exp. 448515
ลิลิธมอน
007 (Lv. 20)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
sunbey
Lv. 5 · Exp. 98112
ลิลิธมอน
Fmi6.1 (Lv. 10)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
XvideoS
Lv. 4 · Exp. 26309
ลิลิธมอน
KaOMonX (Lv. 8)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
fgga
Lv. 3 · Exp. 91919
ลิลิธมอน
ga (Lv. 7)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Hiiro
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
Hiyori (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1