อันดับเทมเมอร์รายสัปดาห์ – ลิลิธมอน

การจัดอันดับเทมเมอร์พิจารณาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ เลเวลเทมเมอร์, เลเวลดิจิมอนสูงสุด, เลเวลรวมของดิจิมอนที่มีอยู่ทั้งหมด, จำนวนดิจิมอนที่มี, วันที่ที่เลเวลของเทมเมอร์เพิ่มขึ้น, วันที่ที่เลเวลของดิจิมอนเพิ่มขึ้น, วันที่สร้างเทมเมอร์


Top 1
C0V1D
Lv. 56 · Exp. 130901825
ลิลิธมอน
อ้าาาา (Lv. 78)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 4
Top 2
TeenWolf
Lv. 49 · Exp. 261597219
ลิลิธมอน
Wolf16 (Lv. 69)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Top 3
Wiz*one
Lv. 45 · Exp. 29252309
ลิลิธมอน
DukemonX (Lv. 67)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BL03
Lv. 42 · Exp. 15911234
ลิลิธมอน
กิลม่อน (Lv. 61)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 3
Fixedz
Lv. 39 · Exp. 64757756
ลิลิธมอน
Panz (Lv. 57)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
PSARMZA
Lv. 36 · Exp. 71873424
ลิลิธมอน
EVOSZA (Lv. 53)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Banzai
Lv. 36 · Exp. 65871982
ลิลิธมอน
DynaZENON (Lv. 52)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Hirado
Lv. 34 · Exp. 6945202
ลิลิธมอน
Ci (Lv. 48)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
BLPK03
Lv. 26 · Exp. 1025437
ลิลิธมอน
AgumoN (Lv. 40)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
กลาส
Lv. 15 · Exp. 2611598
ลิลิธมอน
Falcomon (Lv. 31)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
Toey20y
Lv. 10 · Exp. 659994
ลิลิธมอน
Agumon (Lv. 21)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
amatera
Lv. 1 · Exp. 6
ลิลิธมอน
บูมอน (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 2
อาชูราา
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
กาโอ (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
fdafdasfaf
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
hukhkh (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1
จอมพลผลไม้
Lv. 1 · Exp. 0
ลิลิธมอน
นินนิน (Lv. 1)
จำนวนดิจิมอนทั้งหมด 1